HỘI NHÀ BÁO TỈNH VĨNH PHÚC

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017 | 15:20:11

Trụ sở: Đường Nguyễn Chí Thanh, P. Đống Đa, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc

Điện thoại:          0211 3860 731                                                              

Email:                 hoinhabaovp@gmail.com

 

Đại hội HNB tỉnh Vĩnh Phúc Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 (tháng 12)

  

Chủ tịch Nguyễn Khắc Hiếu

Ủy viên BCH HNBVN

Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc

Điện thoại CQ:  

Di động:  

Email:      

 

Phó Chủ tịch Thường trực Triệu Thị Thanh Bình

- Trưởng Ban Kiểm tra

Điện thoại CQ:   

Điện thoại NR:   

Di động:             

Email:                  

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Thảo Nguyên

- Phó Giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Phúc

Điện thoại CQ:   

Điện thoại NR:   

Di động:             

Email:  

 

Ủy viên Nguyễn Thị Thanh Vĩnh

- Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc

Di động:             

 

Ủy viên Bùi Đức Sơn

- Trưởng phòng Chuyên đề Đài PT-TH Vĩnh Phúc

Di động:             

 

Ủy viên Nguyễn Tuấn Huy

- Trưởng phòng BC-XB Sở TTTT Vĩnh Phúc

Di động:             

 

Ủy viên Nguyễn Thị Chiến

- Trưởng phòng Báo cuối tuần, Báo Vĩnh Phúc

Di động:            0915 177 250

 

Chánh Văn phòng Phùng Quang Dũng

Điện thoại CQ:   0211 3860 731

Điện thoại NR:   0211 3867 222

Di động:             0915 147 879

Email:                dungphungquang89@gmail.com

 

Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Dương Vĩnh Thái

Điện thoại CQ:   0211 3860 731

Điện thoại NR:   0211 3840 140

Di động:             0948 136 886

 

Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Thủy

Di động:            0912 392 106