HỘI NHÀ BÁO TỈNH VĨNH LONG

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017 | 15:28:26

Trụ sở:  Số 91, Hùng Vương, phường 1, TP. Vĩnh Long, T. Vĩnh Long

Điện thoại:      0270.3822 963
Fax:            

Email:         tamhnb@gmail.com

Đặc san: Người làm báo Vĩnh Long

Câu lạc bộ nhà báo cao tuổi:   không

Đại hội HNB tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7)

 

1. Chủ tịch: Lê Quang Nguyên

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

- Chủ tịch Hội Nhà báo Vĩnh Long

Địa chỉ: 50 Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long

Điện thoại CQ:  0270.3827 027
Điện thoại NR:   0270- 3822 094

Di động:             0913 889 233

Fax:                  0270.3827 194

Email:            quangnguyen@thvl.vn

 

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Thị Hồng Thư

Điện thoại CQ:  0270- 3822.963                                         

Điện thoại NR:  0270- 3828 974 

Di động:            0903 088 559

E-mail:              hongthuhnbvl@gmail.com

 

3. Phó Chủ tịch: Phạm Hoàng Khải

Điện thoại CQ:   0270- 3822 591                         

Điện thoại NR:   0270- 3831 719

Di động:             0918 718 085

Email:       phamhoangkhai@gmail.com

 

4. Trưởng Ban Kiểm tra: Phạm Thanh Xuân

Điện thoại CQ:    0270-3824 411 

Điện thoại NR     0270. 3825 411

Di động:             0913 737 898

E-mail:               thanhxuan@thvl.vn

 

5. Ủy viên Thường vụ: Huỳnh Tấn Phát

- Phó giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long

Điện thoại CQ:    02703 831 131      

Điện thoại NR:    0270.3829 777 

Di động:              0918 179 345

E-mail:               Tanphatthvl@gmail.com>,

 

6. Ủy viên, Chánh Văn phòng: Phạm Trọng Tâm

Điện thoại CQ:    0270- 3822 963       

Điện thoại NR:                  

Di động:              077 582 9 582

E-mail:                tamhnb@gmail.com

 

7. Ủy viên: Nguyễn Hữu Khánh

- Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long

Điện thoại CQ:    0270-3828 671       

Điện thoại NR:    0270.3820 437         

Di động:             0987 083 838

E-mail:               nguyenhuukhanhbvl@gmail.com

 

8. Ủy viên: Phạm Minh Khải

- Trưởng phòng Chuyên mục Đài PT-TH Vĩnh Long

Điện thoại CQ:    0270-3852852      

Điện thoại NR:   0270.3820 377

Di động:             0988 852 852

E-mail:               Minhkhai@thvl.vn

 

 9. Ủy viên: Trần Hoàng Kiệm

- Trưởng phòng Phát thanh Đài PT-TH Vĩnh Long

Điện thoại CQ:    0270-3853 335         

Điện thoại NR:

Di động:             0918 136 988

E-mail:               hoangkiemptttvl@gmail.com

 

10. Ủy viên: Nguyễn Thiện Thư

- Trưởng phòng Sản xuất chương trình truyền hình Đài PT-TH Vĩnh Long

Điện thoại CQ:    0270-3853 601      

Điện thoại NR:

Di động:             0919 218 586

E-mail:               thunt@thvl.vn

 

11. Uỷ viên: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

- Trưởng phòng chương trình truyền hình Đài PT-TH Vĩnh Long

Điện thoại CQ:    0270-3827 000         

Điện thoại NR:

Di động:             0913 813 811

E-mail:               tyvy1967@yahoo.com.vn

 

12. Ủy viên: Đào Thị Tuyết Vân

- Phó giám đốc Đài PT-TH Vĩnh Long

Điện thoại CQ:    02703 822 345        

Điện thoại NR:

Di động:              0906 974 859

E-mail:              hanhchanh@thvl.vn

 

13. Ủy viên: Bùi Thanh Tâm

- Thư ký Chi hội Báo Vĩnh Long

- Chức vụ cơ quan Báo: Trưởng phòng phóng viên

Điện thoại CQ:    0270.3822 591         

Điện thoại NR:    0270- 3831 719

Di động:              0988 411 058

E-mail:               buithanh111@gmail.com