HỘI NHÀ BÁO TỈNH TUYÊN QUANG

Thứ hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020 | 15:38:27

Trụ sở: Tầng 3, Toà nhà Báo Tuyên Quang, đường 17/8, Phường Phan Thiết, Tp Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
Điện thoại: 02073 816 292
Email: hoinhabaotuyenquang@gmail.com
Đặc san: Người làm báo Tuyên Quang
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi
Câu lạc bộ Nhà báo nữ
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang, Khoá VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 
 
1. Chủ tịch: Bà Vũ Thị Bé
Nguyên uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; 
Nguyên Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang.
Địa chỉ: Phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại CQ: 02073 816 292
Di động: 0915 159 539
Email: Vuthibe2008@gmail.com
 
2. Phó Chủ tịch Thường trực: Ma Văn Chức
Điện thoại CQ: 02073 816 292
Di động: 0912 099 389
Email: hoinhabaotuyenquang@gmail.com
 
3. Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Toàn
Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại CQ: 02073 822 435
Di động: 0986 234 568
Email: tuyenquangtv@tuyenquang.gov.vn\
 
4. Uỷ viên: Ngô Thị Thu Hà
Phó tổng Biên tập Báo Tuyên Quang
Điện thoại CQ: 0207.3822820 - 0207.3817155
Di động: 0986 234 568
Email: Ngothuha2709@gmail.com
 
5. Uỷ viên: Bạch Đức Toàn
Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang
Điện thoại CQ: 0207.3822820 - 0207.3817155
Di động: 0913 562 085
Email: tuyenquangtv@tuyenquang.gov.vn\
 
6. Uỷ viên: Đinh Công Thuỷ
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang; 
Phó Tổng Biên tập Báo Tân Trào.
Điện thoại CQ: 02073 822 392 
Di động: 0912 453 567
Email: dinhcongthuy72@gmail.com
 
7. Uỷ viên: Nguyễn Hải Chung
Thường trú Báo Nhân Dân tại Tuyên Quang
Điện thoại CQ: 
Di động: 0912 209 982
Email: haichungndtq@gmail.com
 
8. Uỷ viên: Nhữ Văn Khánh
Trưởng phòng Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông.
Điện thoại CQ: 02076 251 858
Di động: 0912 209 982
Email: doingoaitq@gmail.com
 
9. Uỷ viên: Nguyễn Thị Hoài Yên
Trưởng phòng Thư ký - Toà soạn Báo Tuyên Quang
Điện thoại CQ: 0207.3822820 - 0207.3817155
Di động: 0912 942 991
Email: hoaiyen78@gmail.com