HỘI NHÀ BÁO TỈNH TRÀ VINH

Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2017 | 15:53:11

Trụ sở:  Số 32, Phạm Hồng Thái, P. 3, TP. Trà Vinh, T. Trà Vinh

Điện thoại:       0743- 856 074

Email:              hoinhabaotravinh@gmail.com

Tạp chí:           Người làm báo Trà Vinh, phát hành 2 kỳ/năm

Đại hội HNB tỉnh Trà Vinh Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 9)

Chủ tịch Trang Thiếu Hùng                                                                               

- Giám đốc Đài PT-TH Trà Vinh  

 Điện thoại CQ:  0743- 854 326

Điện thoại NR:  0743- 862 557

Di động:            0913 999 239

Email:               trangthieuhung@gmail.com

 

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Văn Điền                                                                                                 

Điện thoại CQ:  0743- 856 074

Di động:            0903 337 282

Email:               trandienthtv@gmail.com


Phó Chủ tịch  Phạm Thị Thanh Phương

Tổng Biên tập Báo Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 852 844

Di động:            0169 6488 305

 

Phó Chủ tịch Sơn Hùng

- Phó Tổng Biên tập Báo Trà Vinh

- Trưởng Ban Kiểm tra HNB tỉnh Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 852 844

Di động:            0918 576 583    

 

Ủy viên - Cán bộ Văn phòng Hội Nguyễn Hoàng Khanh

Điện thoại CQ:  0743- 856 074

Di động:            0919 081 942

Email:               khanhhnbtravinh@gmail.com

 

Ủy viên Trần Vũ Phương

Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 852 459

Di động:            0972 713 434

Email:                vuphuongtsthtv@gmail.com

 

Ủy viên Phạm Chí Truyền

- Trưởng phòng Chương trình, Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 852 458

Di động:            0913 739 779

Email:                pctruyenthtv@gmail.com

 

Ủy viên Nguyễn Thị Thanh Thảo

- Trưởng phòng Chuyên mục, Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ: 0743- 853 414

Di động:           0932 872 459

 

Ủy viên Vũ Thị Hồng Phượng

- Trưởng phòng Nội chính-Xây dựng Đảng, Báo Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 852 844

Di động:            0918 702 480

Email:               hongphuongvobtv@yahoo.com

 

Ủy viên Diệp Thanh

- Phó phòng Chương trình - Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 852 458

Di động:            0918 292 397

Email:                diepthanhthtv@gmail.com

 

Ủy viên Nguyễn Minh Luận

- Phó phòng Chuyên mục - Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ:   0743 853 414

Di động:             0913 880 767

Email:                minhluanthtv@gmail.com

 

Ủy viên Trần Văn Dũng

- Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Trà Vinh

Điện thoại CQ:   0743- 210 365

Di động:             0913 187 895

Email:                vannghetravinh@gmail.com

 

Ủy viên Lê Văn Đàng

- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Tiểu Cần, Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 822 046

Di động:            0919 899 738

 

Ủy viên Lê Tấn Bá

- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Trà Cú, Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743 874 143

Di động:            0932 863 477

 

Ủy viên Trần Quang Nhựt

- Phó phòng Thời sự Đài PT-TH Trà Vinh

Điện thoại CQ:  0743- 852 459

Di động:            0962 752 866