HỘI NHÀ BÁO TỈNH TIỀN GIANG

Thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2017 | 15:38:14

 
Trụ sở: Số 289 Tết Mậu Thân, Phường 4, TP. Mỹ Tho, T. Tiền Giang
Điện thoại/Fax:  073-3822 235
E-mail:               hnbtiengiang@gmail.com
Tạp chí Người làm báo Tiền Giang xuất bản 3 tháng/kỳ
 
Đại hội HNB tỉnh Tiền Giang Khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 5)
 
Chủ tịch: Nguyễn Văn Phước Cường
 - Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam
Điện thoại CQ:   073- 3882 235
Điện thoại NR:   073- 3875 906
Di động:             0943 875 188 – 0907 895 012
 
Phó Chủ tịch: Nguyễn Trọng Tấn 
- Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc
Di động:            0903 640 192
 
Phó Chủ tịch: Nguyễn Sỹ Hùng
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Tiền Giang
Di động:            0918 175 999
 
Trưởng Ban Kiểm tra: Nguyễn Minh Trí
- Ủy viên BCH HNB Tiền Giang
- Trưởng Phân xã TTXVN tại Tiền Giang
Di động:           0938 044 437
 
Ủy viên: Phạm Văn Sơn
- Trưởng phòng Phóng viên kinh tế Báo Ấp Bắc
Di động:          0903 654 919
 
Ủy viên: Trần Thanh Tuấn
- Trưởng phòng Phóng viên Truyền hình Đài PT-TH Tiền Giang
Di động:          012346 13383
 
Ủy viên: Cao Công Thức
- Phó phòng Phát thanh Đài PT-TH Tiền Giang
Di động:          0939 254 449
 
Ủy viên: Lê Thị Ngọc Ánh
- Trưởng Đài TT-TH huyện Chợ Gạo
Di động:          0983 702 700
 
Ủy viên: Trương Trọng Nghĩa
- Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang
Di động:          0976 483 479
 
Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thanh Hảo
Điện thoại CQ:  073- 3882 235
Điện thoại NR:  073- 3871 897
Di động:            0919 452 631
E-mail:              nguyenthanhhao.hnb@gmail.com