HỘI NHÀ BÁO TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

Thứ năm, ngày 14 tháng 5 năm 2020 | 14:51:40

Trụ sở: Số 22B, đường Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 0234.382.362 – 383.1442
E-mail: nhabaohue@gmail.com
Đặc san: Nhà báo Huế, xuất bản từ năm 1992 đến nay
Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí: Thành lập từ tháng 10/2002, hiện có 50 hội viên.
Đại hội Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

1. Chủ tịch: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
-Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam
Tổng Biên tập Báo Thừa Thiên Huế
Địa chỉ: 61 Trần Thúc Nhẫn, thành phố Huế.
Điện thoại CQ:
Di động: 0913431189
Email: hanhnhihue@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Dương Phước Thu
 Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Chánh VP Hội Nhà báo tỉnh
Điện thoại CQ: 0234.383.1442
Di động: 0914126537
Email: duongphuocthu@gmail.com

3. Phó Chủ tịch kiêm nhiệm: Nguyễn Thị Phương Nam
Phó Giám đốc, Phó TBT Đài Phát thanh và Truyền hình (TRT).
Điện thoại CQ:
Di động: 0914051633
Email: phuongnamtrt@gmail.com

4. Ủy viên Ban Thường vụ: Nguyễn Huy Hiển
Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, Phó Giám đốc Sở TT và TT.
Điện thoại CQ:
Di động: 0915.141.313
Email:nhhien.stttt@thuathienhue.gov.vn

5. Ủy viên Ban Thường vụ: Trương Diên Thống
Trưởng ban Nghiệp vụ HNB, Phó TBT Báo Thừa Thiên Huế.
Điện thoại CQ: 0234.383.2801
Di động: 0914.019.396
Email: dienthonghue@gmail.com

6. Ủy viên BCH: Lê Vĩnh Thái
Thư ký Chi hội Nhà báo TC Sông Hương, TBT Tạp chí Sông Hương.
Điện thoại CQ: 0234.3822338 - 3846066
Di động: 0914.052.063
Email:levinhthai.sh@gmail.com

7. Ủy viên BCH: Ngô Phú Giang
Thư ký Chi hội NB Báo TT.Huế, Trưởng phòng Báo Điện tử TT.Huế
Điện thoại CQ: 0234.38220354
Di động: 090 555 99 86
Email:

8. Ủy viên BCH: Đặng Thông Thành
Phó Trưởng phòng Kinh tế Báo TT.Huế
Điện thoại CQ:
Di động: 0914.078.282
Email:

9. Ủy viên BCH: Hoàng Thị Phương Huệ
Thư ký Chi hội NB Đài TRT, Trưởng phòng Thời sự Đài TRT
Điện thoại CQ:
Di động: 0989.97.8978
Email: phuonghuetrt@gmail.com

10. Ủy viên BCH: Nguyễn Ngọc Huy
Phó Phòng Chuyên đề Khoa giáo Đài TRT
Điện thoại CQ:
Di động: 0905.115.656
Email:

11. Ủy viên BCH: Hoàng Thị Hồng Gấm
Thư ký Chi hội Nhà báo TTTT, Tr. P quản lý TT-BC-XB, Sở TT và TT.
Điện thoại CQ:
Di động: 098.425.4131
Email: honggam73@gmail.com

12. Ủy viên BCH: Trần Tùng Lâm
Phó Giám đốc Đài Truyền thanh TP.Huế
Điện thoại CQ:
Di động: 0935.552.909
Email:

13. Ủy viên BCH: Lê Văn Lân (đã nghỉ hưu)
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí
Điện thoại CQ: 0234.382.362
Di động: 0913.425.882.