HỘI NHÀ BÁO TỈNH THANH HÓA

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 10:17:16

 
Trụ sở:  Tầng 2, Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, Đường Lý Nam Đế,  
Khu đô thị mới Đông Hương, TP. Thanh Hoá, T. Thanh Hóa
Điện thoại:             0373-851.444
Fax:                       0373- 859.032
Email:                    nguoilambaothanhhoa@gmail.com  
Tạp chí Người làm báo Thanh Hóa xuất bản 2 tháng/kỳ
 
Đại hội HNB tỉnh Thanh Hóa Khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6)
 
Chủ tịch Phạm Minh Thiệu
- Uỷ viên Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Tổng Biên tập Báo Thanh Hoá
Địa chỉ:  Đường Lý Nam Đế, phường Đông Hưng, TP. Thanh Hóa
Điện thoại CQ:       0373- 750 469                                                            
Điện thoại NR:       0373- 857 644            
Di động:                 0913 293 968
Fax:                        0373 - 750 469
Email:                     thieu58@gmail.com 
 
Phó Chủ tịch Thường trực  Vũ Tuấn Anh
- Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Đời sống
Điện thoại CQ:       0373-752456
Điện thoại NR:       0378- 656789 
Di động:                 0913 293 829
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Hồng Sơn
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa
Điện thoại CQ:      0373- 853 743
Điện thoại NR:      0373- 859 088            
Di động:                0912 384 836
 
Trưởng Ban Kiểm tra Lê Nam
- Ủy viên BTV HNB Thanh Hóa
- Tổng Biên tập Báo Văn hóa và Đời sống
Điện thoại CQ:      0373- 853 398
Di động:                0912 604 187
Email:                    lenam.baovhds@gmail.com
 
Ủy viên Ban Thường vụ Hoàng Trọng Cường
- Tổng Biên tập Tạp chí Xứ Thanh
Di động:                0904 026 448
 
Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Thương
- Ủy viên BCH HNB Thanh Hóa
Di động:                0918 084 568 
Email:                    nguoilambaothanhhoa@gmail.com
 
Ủy viên Phạm Văn Báu
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Thanh Hóa
Di động:                0906 293 293
 
Ủy viên Trần Thị Thủy
- Phó Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa
Di động:               0915 142 685
 
Ủy viên Trịnh Thị Mai Hương
- Trưởng phòng Chuyên đề Đài PT-TH Thanh Hóa
Di động:               0912 872 730
 
Ủy viên Hoàng Tuấn Kiên
- Trưởng phòng Thư ký Tòa soạn Báo Thanh Hóa
Di động:               0912 162 829
 
Ủy viên Nguyễn Đăng Hùng
- Trưởng phòng Tiếng dân tộc Đài PT-TH Thanh Hóa
Di động:               0916 497 373

Ủy viên Nguyễn Ngọc Minh
- Báo Thanh niên VP Bắc Trung Bộ
Di động:               0912 133 999
 
Ủy viên Phạm Thị Mai Hoa
- Thông tấn xã Việt Nam phân xã Thanh Hóa
Di động:               0904 663 963
 
Phó Tổng biên tập Báo Thanh Hóa: Nguyễn Việt Ba
Điện thoại CQ:    0373- 950 686
Di động:               0904 815 555