HỘI NHÀ BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 10:29:14

Trụ sở:    Số 10 Nha Trang, TP. Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại/Fax:  0208-3855 008            
E-mail:               hoinhabaotn@gmail.com
Tạp chí Nhà báo Thái Nguyên xuất bản 2 tháng/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 15 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Thái Nguyên Khóa V, nhiệm kỳ 2014-2019 (tháng 9)
 
Chủ tịch Nguyễn Bảo Lâm
Điện thoại CQ:   02083 651 068
Di động:             0982 157 660
Email:                lamnb@thainguyen.gov.vn
 
Phó Chủ tịch Thường trực Giang Thị Kim Quy       
Điện thoại CQ:   0280- 3855 008                                                          
Điện thoại NR:   0280- 3756 061          
Di động:             0912 551 519
Email:                giangthikimquy@gmail.com
 
Phó Chủ tịch- Trưởng Ban Kiểm tra Liêu Văn Chiến
- Phó Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên
Điện thoại CQ:   0280- 3857 500                                                          
Điện thoại NR:   0280- 3858 053          
Di động:             0912 225 635
Email:                 lieuchien@thainguyen.gov.vn
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Vũ Anh
- Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên
Di động:             0913 068 624
Email:                vuanhtntv@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thúy Quỳnh
- Tổng Biên tập Báo Văn nghệ Thái Nguyên
Điện thoại CQ:   0280- 3758 130
Di động:             0912 328 415
Email:                 thuyquynhhtn@gmail.com
 
Ủy viên Khương Văn Doãn
- Tổng Biên tập Báo Quân khu I
Di động:             0915 954 156
Email:                 khuongdoan.tn@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Thu Hằng
- Trưởng phòng Điện tử Đài PT-TH Thái Nguyên                                            
Di động:             0978 666 032
Email:                 lehangtntv@gmail.com
 
Ủy viên Hoàng Thảo Nguyên
- Trưởng CQĐD TTXVN thường trú tại Thái Nguyên
Điện thoại CQ:   0280- 3855 604
Di động:             0913 039 491
Email:                 hoangnguyen491@gmail.com
 
Ủy viên Bùi Thị Thu Hương
- Trưởng phòng Xuất bản-Báo chí, Sở Thông tin - Truyền thông
Di động:             0915 260 060
Email:                 thuhuongbt@thainguyen.gov.vn
 
Ủy viên Hoàng Huệ Dinh
- Phó phòng Kinh tế Báo Thái Nguyên
Di động:             0913 683 066
Email:                 tung_dinh14@yahoo.com.vn
 
Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Việt Hoa
Điện thoại CQ:    0280- 3855 008
Di động:              0916 069 933
Email:                 quynhhoabtn@gmail.com
 
Cán bộ Văn phòng Mai Thị Vinh
Điện thoại CQ:    0280- 3855 008                                                          
Điện thoại NR:    0280- 2211 547          
Di động:              0989 260 886
Email:                 maivinh1972@gmail.com