HỘI NHÀ BÁO TỈNH TÂY NINH

Thứ năm, ngày 30 tháng 7 năm 2020 | 10:40:6

Trụ sở: Số 216 đường  CMT 8, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763.828.723

Fax: không

E-mail: hoinhabaotayninh@gmail.com

Đặc san: Nghề báo

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh khóa V, nhiệm kỳ (2020 - 2025)

 
1. Chủ tịch: Vũ Xuân Trường (kiêm nhiệm)

- Giám đốc Đài PT-TH Tây Ninh

Địa chỉ: Số 322 Đường 30/4, phường 3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại CQ:

Di động: 0913955678

E-mail: vtrwong@gmail.com

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Thế Lực

Điện thoại CQ: 02763.828.723

Di động: 0937.925.968

E-mail: thelucttv11@gmai.com

3. Phó Chủ tịch: Trần Thị Mỹ Linh (kiêm nhiệm)

- Tổng Biên tập Báo Tây Ninh

Điện thoại CQ:

Di động: 0918661423

E-mail:

4. Ủy viên: Huỳnh Thanh Nam

- Phó Giám đốc Sở TT&TT Tây Ninh

Điện thoại CQ:

Di động: 0913884071

E-mail:

5. Ủy viên: Đặng Hoàng Thái

-Thư ký Tòa soạn Báo Tây Ninh

Điện thoại CQ:

Di động: 0913634750

E-mail:

6. Ủy viên: Vũ Đức Hải

- Phó Trưởng phòng Văn nghệ - Giải trí Đài PT-TH Tây Ninh

Điện thoại CQ:

Di động: 0908317557

E-mail:

7. Ủy Viên: Dương Nguyễn Hoàng Anh

- Trưởng phòng Kinh tế Báo Tây Ninh

Điện thoại CQ:

Di động: 0913884796

E-mail:

8. Ủy viên: Lê Kim Ngọc

- Cán bộ Văn phòng Hội Nhà báo Tây Ninh

Điện thoại CQ: 02763.828.723

Di động: 0977.218.770

E-mail: kimngochnbtn78@gmail.com

9. Ủy viên: Dương Nguyễn Vũ Hải

- Phó Trưởng phòng Thời sự Đải PT-TH Tây Ninh

Điện thoại CQ:

Di động: 0909831635

E-mail: