HỘI NHÀ BÁO TỈNH SÓC TRĂNG

Thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 | 10:20:21

Trụ sở: Lầu 1, số 02D, đường Phú Lợi, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại:       : 02993.620184           
E-mail:              hoinhabaotinhst@gmail.com
 
1.Chủ tịch: Nguyễn Văn Bốn

 Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài PTTH tỉnh Sóc Trăng

Di động:     0979723955       

 E-mail:     nguyenbonstv@gmail.com         

 
2. Phó Chủ tịch:  Tạ Đình Nghĩa

 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo VN tỉnh ST

Di động:  0982120909

                0913721007          

Email:  tadinhnghia.st.vja@gmail.com             
 
3. Uỷ viên: Lê Hoàng Bắc

 Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông ST

 Di động:  0983377775           

Email:   lebak67@gmail.com            
 

4.  Uỷ viên: Trương Minh Hoàng

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, Chủ nhiệm CLB Nhà báo cao tuổi tỉnh Sóc Trăng

Di động:  0915666817            

Email:        
 

5. Uỷ viên: Đỗ Thị Mỹ Hiên

Phó Trưởng Phòng Chính trị - Pháp luật Báo Sóc Trăng

Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Thư ký Chi hội Báo Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2023

Di động:  0917454574           

Email:   myhienbst@gmail.com     
 

6. Uỷ viên: Dương Trọng Danh

Trưởng Phòng Chương trình tiếng dân tộc, Đài PTTH Sóc Trăng

Di động:             
Email: trongdanhstv@gmail.com       
 

7. Uỷ viên: Phan Đoàn Nguyên Bảo

Phó Trưởng Đài Truyền thanh thành phố Sóc Trăng

Di động:    0913983186         
Email:   nguyenbaost@gmail.com     
 
8. Uỷ viên: Nguyễn Thành Nam

 Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Sóc Trăng

Di động:  0913688712           

 Email:  hoanglienphuongbst@gmail.com       

 
9. Uỷ viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm​

 Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ nhiệm kỳ 2020 - 2023

Phóng viên Đài PTTH Sóc Trăng

 Di động:  0918312989           

Email: tamthanh527@gmail.com       
 
10. Uỷ viên: Lê Quốc Khởi​

 Phó Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh,Ủy viên Ban Thư ký Chi hội Đài PTTH Sóc Trăng

Phó Trưởng Phòng thời sự Đài PTTH Sóc Trăng

 Di động:  0918312989          

Email:   tamthanh527@gmail.com      
 

11. Uỷ viên: Nguyễn Thị An Dao

Phó Thư ký Chi hội Văn phòng Tỉnh hội

Chuyên viên Trung tâm thông tin Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Di động:  0983296760                   
Email: nguyenandao@gmail.com 
 
12. Uỷ viên: Giang Chí Bảo

 Phó Thư ký Chi hội Báo Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2023

Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Xã hội Báo Sóc Trăng

 Di động: 0916962590                  

 Email:  giangchibaobst@gmail.com

 

13.  Uỷ viên: Nguyễn Thanh Tòng

 Phó Thư ký Chi hội Đài PTTH Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2023

Phó Trưởng Phòng Chương trình tiếng dân tộc Đài PTTH Sóc Trăng 

Di động:             
Email:  thanhtongstv@gmail.com      
 

14.  Uỷ viên: Trịnh Dương Mỹ Hòa 

 Phó Thư ký Chi hội Các đài truyền thanh cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2023

Trưởng Đài Truyền thanh huyện Mỹ Tú 

Di động: 0947342944                
Email:  trinhduongmyhoa.c3mh@soctrang.edu.vn   
 

15. Uỷ viên: Nguyễn Tiến Sĩ

UV Ban Thư ký Chi hội Đài PTTH Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2023

Phó Trưởng Phòng thời sự Đài PTTH Sóc Trăng 

Di động:  0985386779               
Email:  tiensithst@gmail.com