HỘI NHÀ BÁO TỈNH PHÚ THỌ

Thứ bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020 | 2:50:23

Trụ sở: 2179 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.847.550

Email: Hnbphutho@gmail.com

Đặc san: Người làm báo Phú Thọ

Câu lạc bộ cao tuổi : 01 gồm 50 hội viên

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

 

1. Chủ tịch: Nguyễn Kim Chi

- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam

- Chức danh : Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Phú Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ:  2179 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại cơ quan: 0210.3.595.568

Di động: 090.488.6666

Email: Kimchi7280@gmail.com

 

2. Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết Chinh

- Chức danh: Giám đốc Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban kiểm tra.

- Điện thoại cơ quan: 0210.3.841.045

- Di động: 0983.306.898

- Email: Linhchi71@gmail.com

 

3. Ủy viên: Đặng Chí Thành

- Chức danh: Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Phú Thọ, Thư ký Chi hội Đài PT-TH

- Điện thoại cơ quan: 0210.3.846.323

- Di động: 0913.389.638

- Email: Dangchithanh0803@gmail.com

 

4. Ủy viên: Phạm Thị Kim Dung

- Chức danh: Phó Tổng biên tập Báo Phú Thọ, Thư ký Chi hội Báo Phú Thọ.

- Điện thoại cơ quan: 0210.3.841.337

- Di động: 0916.993.298

- Email: Dungthikimd@ymail.com

 

5. Ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Chính

- Chức danh: Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đất tổ, Thư ký Chi hội Tạp chí Văn nghệ Đất tổ.

- Điện thoại cơ quan: 0210.3.816.945

- Di động: 0913.383.679

- Email: Hongchinh.vhpt@gmail.com

 

6. Ủy viên: Đào Đức Hanh

- Chức danh: Tổng Biên tập Báo Quân khu 2, Thư ký Chi hội Báo Quân khu 2

- Di động: 0984.174.068

- Email: Hanh.hanh70@gmail.com

 

7. Ủy viên: Lâm Đào An

- Chức danh: Trưởng cơ quan Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Thọ, Thư ký Chi hội Thường trú và Tổng hợp

- Di động: 0949.232.832

- Email: Lamdaoanttxvn@gmail.com

 

8. Ủy viên: Lê Quang Thắng

- Chức danh: Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Thư ký Chi hội Sở TT&TT

- Điện thoại cơ quan: 0210.3.811.486

- Di động: 0912.955.316

- Email: Thang@phutho.gov.vn