HỘI NHÀ BÁO TỈNH NINH THUẬN

Thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017 | 12:53:4

 
Trụ sở:   279A, Đường 21/8, P. Phước Mỹ, Phan Rang-Tháp Chàm, T. Ninh Thuận
Điện thoại: 068- 3830.330
Fax :          068- 3830. 330      
Đặc san Người làm báo Ninh Thuận xuất bản 6 tháng/kỳ      
 
Đại hội HNB tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2012-2017
 
Chủ tịch:  Nguyễn Minh Hà
- Giám đốc Đài PT-TH Ninh Thuận
Điện thoại CQ:   068- 921.777                                                             
Di động:             0909.209.688
 
Phó Chủ tịch Thường trực:   Hoàng Mai Hoa
Điện thoại CQ:    068- 830.330                                                               
Di động:              0918.419.737