HỘI NHÀ BÁO TỈNH LÀO CAI

Thứ bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020 | 13:45:39

Trụ sở:  Số 581, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào Cai 
Điện thoại:         020- 3842 841 
Email:                hoinhabaolaocai@gmail.com
Đặc san Người làm báo Lào Cai xuất bản 2 kỳ/năm, số lượng phát hành 500 bản/kỳ
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: có
Đại hội HNB tỉnh Lào Cai Khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 
 
1. Chủ tịch:  Vũ Hùng Dũng
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Lào Cai
Địa chỉ: Đài PT-TH tỉnh Lào Cai,  Phố 30/4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại CQ:   0203842 601                                                    
Di động:             0869306888
E-mail:               vhdung-đptt@laocai.gov.vn
 
2. Phó Chủ tịch Thường trực: Nguyễn Thị Bích Hồng
Địa chỉ: Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai, Số 581, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, T. Lào Cai
Điện thoại CQ:   02143842841
Di động:             0988833229
E-mail:               hoinhabaolaocai@gmail.com
 
3. Phó Chủ tịch:  Nguyễn Đức Hoàng
Phó Tổng Biên tập Báo Lào Cai
Địa chỉ: Báo Lào Cai, Tầng 6, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai
Điện thoại CQ:  02143683668
Di động:             0912270605
E-mail:               Duchoanglc@gmail.com
 
4. Ủy viên: Mã Anh Lâm
Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai
Thư ký chi hội Nhà báo Tạp chí Phan Si Păng Lào Cai
Địa chỉ: Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Lào Cai
Điện thoại CQ:  
Di động:             0936386618
E-mail:               Shaolin6688@gmail.com
 
5. Ủy viên: Lê Trường Giang
Phó Giám đốc Đài PTTH tỉnh Lào Cai
Địa chỉ: Đài PT-TH tỉnh Lào Cai,  Phố 30/4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại CQ:  
Di động:             0961989666
E-mail:               gianglctv@gmail.com
 
6. Ủy viên: Trần Thu Hiền
Trưởng phòng, Thư ký chi hội Nhà báo Đài PTTH tỉnh Lào Cai
Địa chỉ: Đài PT-TH tỉnh Lào Cai,  Phố 30/4, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại CQ: 
Di động:             0912678742
E-mail:               hienlctv@gmail.com
 
7. Ủy viên: Phạm Vũ Sơn
Trưởng phòng, Thư ký chi hội Nhà báo Báo Lào Cai
Địa chỉ: Báo Lào Cai, Tầng 6, Trụ sở khối 4, phường Bắc Lệnh, TP. Lào Cai
Điện thoại CQ: 
Di động:             0986575708
E-mail:               phamvuson@gmail.com