HỘI NHÀ BÁO TỈNH KHÁNH HÒA

Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2019 | 16:15:36

Trụ sở:  34 Yersin – P. Vạn Thắng -  TP. Nha Trang – tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại:  (0258). 3822993 - 3824338 - 3814.344 

Fax: (0258) 3813256           

E-mail: hoinhabaokh@gmail.com                 

Đặc san người làm báo tỉnh Khánh Hòa

Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: không có

1. Chủ tịch: Ông: Đoàn Minh Long

- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại CQ:  (0258) 3824338 

Di động: 0905671964            

E-mail: doanminhlongvn@gmail.com              

2. Phó Chủ tịch: Ông Lê Anh Vũ 

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Khánh Hòa.

Di động: 0836009666      

Email: leanhvuktv@gmail.com    

3. Phó Chủ tịch: Ông Lê Hoàng Triều

- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo, Phó Tổng Biên tập Báo Khánh Hòa.

Di động:         0914128357    

Email:           hoangtrieupv@gmail.com 

4.Ủy viên:  Ông Phạm Duy Lộc

- Ủy viên BTV Hội Nhà báo,Trưởng Ban Kiểm tra BCH Hội Nhà báo, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh  Khánh Hòa. 

Di động:  0913456714

Email: duyloc59@gmail.com      

5.Ủy viên:  Ông Phạm Ngọc Phương

- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo, Trưởng VPĐD Báo Văn Hóa khu vực Miền Trung và Tây Nguyên 

Di động:  0969798899          

Email: namphongpv@gmail.com   

6. Ủy viên: Ông Phan Tiên Minh

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo, Trưởng CQTT Thông tấn xã Việt Nam tại Khánh Hòa. 

Di động:  0913426996          

Email: tienminhttxvn@gmail.com   

7. Ủy viên: Ông Cung Phú Quốc

- Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Nhà báo, Trưởng phòng Báo Điện tử Báo Khánh Hòa.

Di động:  0949999686      

Email: cungdang@gmail.com   

8. Ủy viên: Ông Trần Ngọc Phong

 - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa, Phó Phòng Dịch vụ- Quảng cáo Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa.

Di động:  0918061105  

Email: ngocphongktv@yahoo.com   

9. Ủy viên: Ông Trần Minh Thảo

-  Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo, Phó Bí thư Đảng ủy Đài PT-TH Khánh Hòa, Trưởng phòng Biên tập Phát thanh Đài PT- TH Khánh Hòa.

Di động:  0983782502

Email : thaomer25@yahoo.fr