HỘI NHÀ BÁO TỈNH HÀ GIANG

Thứ bảy, ngày 21 tháng 3 năm 2020 | 5:21:33

Trụ sở: Số 5, đường Nguyễn Huệ, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại:  02193 863997       

E-mail: hoinhabaohg@gmail.com              

Đặc san: Người làm báo Hà Giang

Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: không có

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang, Khóa IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(Đã được đồng ý của Tỉnh ủy Hà Giang, Hội Nhà báo Việt Nam cho kéo dài nhiệm kỳ 2018 – 2024)

 

1. Chủ tịch: Ông Lê Trọng Lập

-  Chủ tịch Chuyên trách Hội Nhà báo Hà Giang

Địa chỉ: Số 5, đường Nguyễn Huệ, Tp Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

Di động:   0989968559

Email: ltlap.hnb.@hagiang.gov.vn

 

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Bình Minh

- Phó Tổng biên tập Báo Hà Giang, Phó Chủ tịch Hội kiêm nhiệm

Di động: 0913585269

Email: binhminhbaohg@gmail.com           

 

3. Phó Chủ tịch: Bà Hoàng Thị Hằng

- Phó Chủ tịch Hội kiêm nhiệm kiêm Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Xử lý vi phạm đạo đức người làm báo Việt Nam tại tỉnh Hà Giang

Di động:  0912802171

Email: hoangthuhanghg@gmail.com               

 

4. Ủy viên: Ông Nguyễn Hoàng Anh

- Trưởng phòng Biên tập Đài PT - TH tỉnh, Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, Thư ký Chi hội Đài PT - TH tỉnh

Email: anhhoangbtv@gmail.com

Di động:  0913256499         

 

5. Ủy viên: Ông Mai Ngọc Quỳnh

- Trưởng phòng Phóng viên Báo Hà Giang, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Hà Giang;

Di động:  0912606242         

Email: quynhanhbhg@gmail.com        

 

6. Ủy viên: Ông Nguyễn Văn Tầm

- Chánh Văn phòng, P.Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo tỉnh, Thư ký Chi hội Nhà báo Văn phòng;

Di động:  0857323789

Email: xuantam021980@gmail.com

 

7. Ủy viên: Bà Chu Thị Minh Huệ

- Thư ký Tòa soạn Tạp chí Văn nghệ Hà Giang Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Hà Giang, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Hà Giang.

Di động:  0947900915

Email: thuynhienhue@gmail.com