HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐỒNG NAI

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:15:37

Trụ sở:  Số 199, Đường 30/4, P. Trung Dũng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Điện thoại:         0613 - 822 453
Email:                hoinhabaodn@gmail.com
Đặc san Ngôn Luận, xuất bản 2 kỳ/năm
 
Đại hội HNB tỉnh Đồng Nai Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 9)
 
Chủ tịch  Nguyễn Tôn Hoàn
- Tổng Biên tập Báo Lao động Đồng Nai    
                                                                                         

 Điện thoại CQ:   0613- 843 229
Điện thoại NR:   0613- 826 521
Di động:             0903 907 595
Email:                 tonhoanbdn@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Đỗ Trung Tiến
Điện thoại CQ:  0613- 822 453
Điện thoại NR:  0613- 846 422
Di động:            0903 836 272
Email:                hoinhabaodn@gmail.com
 
Phó Chủ tịch- Trưởng Ban Kiểm tra Phan Thị Kim Tước
- Chánh Văn phòng Hội

Điện thoại CQ:  0613- 822 453
Điện thoại NR:  0613- 941 293
Di động:            0913 942 844   
Email:                kimtuocphan@gmail.com
 
Ủy viên Trần Nam Đông
- Phó Giám đốc Đài PT-TH

Điện thoại CQ:   0613- 823 623            
Di động:             0913 171 284  
Email:                 trannamdong2002@yahoo.com
 
Ủy viên Trần Huy Thanh
- Tổng Biên tập Báo Đồng Nai

Điện thoại CQ:   0613- 842 458            
Di động:             0913 128 886  
Email:                huythanhbdn@gmail.com
 
Ủy viên Đào Văn Tuấn
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Đồng Nai

Điện thoại CQ:   0613- 826 165   
Di động:             0913 741 150
Email:                 daotuandnrtv@gmail.com
 
Ủy viên Ngô Ngọc Duệ
- Trưởng phòng Truyền hình Đài PT-TH Đồng Nai

Điện thoại CQ:    0613- 822 967 
Di động:              0928 057 577 
Email:                 ngocduedn@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Thanh Hải
- Phó phòng Phát thanh Đài PT-TH Đồng Nai

Điện thoại CQ:    0613- 827 025 
Di động:              0915 142 836 
Email:                  haithoisu2709@gmail.com
 
Ủy viên Phạm Thị Kim Chánh
- Phó phòng Văn nghệ Đài PT-TH Đồng Nai

Điện thoại CQ:    0613- 895 064
Di động:              0918 927 888
Email:                 quynhgiangdnrtv@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Đinh Kim Tuấn
- Thư ký Tòa soạn Báo Đồng Nai

Điện thoại CQ:    0613- 942 427
Di động:              0989 020 430
Email:                 kimtuanbdn@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Phượng
- Phó ban Văn hóa - Xã hội Báo Đồng Nai

Điện thoại CQ:    0613- 942 427
Di động:               0913 169 394
Email:                  nguyenphuongbaodn@gmail.com
 
Ủy viên Lê Tấn Bình
- Phó Trưởng Đài Truyền thanh Biên Hòa

Điện thoại CQ:    0613- 822 149
Di động:              0918 573 507
Email:                 binhdbh@gmail.com 
 
Ủy viên Hoàng Thị Bích Phú
- Thư ký Tòa soạn Báo Lao động Đồng Nai

Điện thoại CQ:    0613- 843 235
Di động:              0919 357 220 
Email:                 phulddn@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Hoàng Ngọc Điệp
- Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai

Điện thoại CQ:    0613- 822 992
Di động:               0918 745 554
Email:                  nhhoangngocdiep@gmail.com
 
Ủy viên Lê Văn Thanh Cường
- Trưởng Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc

Điện thoại CQ:     0613- 871 989
Di động:               0982 728 082
Email:                  dttthanhcuong@gmail.com