HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:20:29

Trụ sở:  Tổ 12, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ, T. Điện Biên
Điện thoại:         0230- 3824 562
Fax:                  0230- 3824 034
Email:               nguoilambaodienbien@gmail.com
Tạp chí Người làm báo Điện Biên xuất bản 3 tháng/kỳ

Đại hội HNB tỉnh Điện Biên Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 2/2016)
 
Chủ tịch Nguyễn Vân Chương
Điện thoại CQ:   0230- 3820 666
Di động:            094 404 9999
Email:               nguyenchuong1956@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Lường Văn Xuyên
- Giám đốc Đài PT-TH Điện Biên 

Điện thoại CQ:   0230-3825 358
Di động:             0913 399 957
Email:                luongvi.xuyen@gmail.com
 
Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Hùng Cường
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên 

Điện thoại CQ:   0230. 3835 668
Di động:             0912 575 485
Email:                thinhlinh64@gmail.com
 
Ủy viên Lê Thị Thúy Lan
- Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện Biên Phủ 

Điện thoại CQ:  0230-3835 339
Di động:            0913 198 899
Email:               lelan3980@gmail.com
 
Ủy viên Thường trực Lê Thị Hải Yến
Điện thoại CQ:  0230- 3824 562
Di động:            0912 158 426
Email:               haiyenhnb@gmail.com
 
Ủy viên Nhâm Văn Hòa
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Điện Biên

Điện thoại CQ:   0230- 3825 166
Di động:             0912 369 225
Email:                nhamhoadtv@gmail.com
 
Ủy viên Phạm Quốc Hưng
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Điện Biên

Điện thoại CQ:   0230- 3825 921
Di động:             0914 400 213
Email:                quochungdtv1@gmail.com
 
Ủy viên Chu Quốc Hùng
- Trưởng CQTT TTXVN tại Điện Biên

Điện thoại CQ:  0230- 3825 153
Di động:            0913 297 919
Email:               hungquocchuttx@gmail.com
 
Ủy viên Trần Văn Thành
- Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên
- Tổng Biên tập Tạp chí Văn học Nghệ thuật Điện Biên 

Điện thoại CQ:  0230- 3828 007
Di động:            0912 052 186
Email:               tranthanhdb2012
 
Phó Chánh Văn phòng Đoàn Thị Phương Hoa
Điện thoại CQ:   02303 824 562
Di động:             0949 288 987
Email:                doanphuonghoa.db@gmail.com