HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐẮK NÔNG

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:23:24

Trụ sở:  Phòng G3, Khu nhà Công vụ, TX. Gia Nghĩa, T. Đắk Nông
Điện thoại/Fax:    0501-3545 121
Email:                  hoinhabaodaknong@gmail.com
Tạp chí:               1 kỳ/quý, số lượng phát hành/kỳ: 300 cuốn


Đại hội HNB tỉnh Đắk Nông Khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 8)              

 
Chủ tịch Nguyễn Hồng Hải
- Tổng Biên tập Báo Đắk Nông

Điện thoại CQ:                           
Di động:              0213 4244 333
Email:                 nguyenhonghaiptd@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Hùng
- Trưởng phòng Phóng viên Chính trị - Xã hội Báo Đắk Nông    

Điện thoại CQ:    0501- 2246 011                                      
Di động:              0914 378 551
Email:                 manhhungbdn@gmail.com
 
Phó Chủ tịch- Trưởng ban Kiểm tra Phan Quốc Ly
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Đắk Nông

Điện thoại CQ:                        
Di động:              0914 079 107
Email:                 ly.huds.65@gmail.com
 
Ủy viên Lê Bình
- Phó phòng Thời sự Đài PT-TH Đắk Nông

Điện thoại CQ:   05013 544 529                         
Di động:             0913 464 964
Email:                 lebinhdaknong@gmail.com 
 
Ủy viên Thái Văn Đồng
- Trưởng phòng Tiếng dân tộc Đài PT-TH Đắk Nông

Điện thoại CQ:                            
Di động:             0913 433 631
Email:                 thaidong.ptd@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Văn Hải
- Trưởng phòng Phóng viên Kinh tế Báo Đắk Nông

Điện thoại CQ:                            
Di động:             0965 274 567
Email:                 haibaodaknong@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Thị Hồng Hải
- Cán bộ nghiệp vụ Văn phòng Hội

Điện thoại CQ:    0501- 3545 121
Di động:              0987 665 564
Email:                  nguyenthihonghaidaknong@gmail.com
 
Thường trực văn phòng  Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại CQ:    0501- 3545 121                      
Di động:              0932 623 262 - 0988 444 152
Email:                  thachthaodaknong@gmail.com