HỘI NHÀ BÁO TỈNH CAO BẰNG

Thứ năm, ngày 17 tháng 9 năm 2020 | 10:11:7

Trụ sở: 009, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại:   0206.3855.499                   

E-mail: nhabaocb@gmail.com                

Đặc san: NGƯỜI LÀM BÁO CAO BẰNG

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Chủ tịch: Bàn Thanh Hiền 

- Tổng biên tập Báo Cao Bằng; Chủ tịch Hội Nhà báo Cao Bằng

Địa chỉ: 009, Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại CQ: 0206.3953.118 (Điện thoại CQ Báo Cao Bằng)

Di động: 0914.217.338         

E-mail: thanhhiencb@gmail.com             

2. Phó Chủ tịch Thường trực: Trần Hoài Nam

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Cao Bằng, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Cao Bằng 

Điện thoại CQ: 0206.3954.550

Di động:  0973.643.666           

Email:tranhoainambcb@gmail.com                

 3. Phó Chủ tịch: Bùi Đình Trung

- Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cao Bằng

Điện thoại CQ: 0206.3951.315 (Điện thoại Đài PT- TH tỉnh Cao Bằng)  

Di động: 0912.078.188            

Email: buidinhtrung@gmail.com  

4. Phó Chủ tịch: La Văn Huyên

- Phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cao Bằng

Điện thoại CQ: 0206.852.250 (Điện thoại Đài PT- TH tỉnh Cao Bằng)    

Di động: 0889.638.118

Email: huyencrtv@gmail.com  

5. Ủy viên: Hoàng Văn Trọng 

- Phó tổng biên tập Báo Cao Bằng, Ủy viên BCH

Điện thoại CQ:  

Di động: 0914.809.816            

Email: hoangtrongcb@gmail.com                

6. Ủy viên: Nguyễn Thị Bích Ngọc 

- Phó tổng biên tập Báo Cao Bằng, Ủy viên BCH, Thư ký chi hội Nhà báo Báo Cao Bằng.

Điện thoại CQ:  

Di động: 0917.630.666           

Email: bichngocbcb@gmail.com        

7. Ủy viên: Nguyễn Việt Hùng 

- Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng, Ủy viên BCH, Thư ký chi hội Nhà báo văn phòng Hội. Ủy viên Ban kiểm tra Hội Nhà báo

Điện thoại CQ: 3.852.388  

Di động: 0917.630.666           

Email: hungcrtv@gmail.com       

 

Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi:   Câu lạc bộ Nhà báo Cao tuổi Cao Bằng

1. Chủ nhiệm CLB: Lê Chí Thanh 

Di động: 0849.488.666

E-mail: lechithanh1950@gmail.com

2.Phó chủ nhiệm: Chu Đức Kìu

Di động: 0915.027.270

E-mail: kieuduccb@gmail.com

3.Phó chủ nhiệm: Lã Văn Vinh

 Di động: 0912.157.590

E-mail: lavinhcrtv@gmail.com