HỘI NHÀ BÁO TỈNH CAO BẰNG

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:31:7

Trụ sở:  Số 9 Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng
Điện thoại:        026- 3855 499
Fax (Báo):        026- 3852 349
Tạp chí/Đặc san: .....................
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 9 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Cao Bằng Khóa V, nhiệm kỳ 2013-2018 (tháng 5)
  
Chủ tịch Đoàn Lư
Điện thoại CQ:  026-3954550
Di động:            0982 464 128  
Email:               bsdoanlu@gmail.com 
 
Phó Chủ tịch Chu Đức Kìu
- Trưởng Ban Kiểm tra

Di động:
Email:
 
Phó Chủ tịch Tô Ngọc Thái 
Điện thoại CQ: 
Di động:
Email:
 
Ủy viên Thường vụ Nguyễn Quốc Sơn 
- Phó Tổng Biên tập Báo Cao Bằng 

 
Ủy viên Thường vụ Hoàng Văn Trọng 
- Trưởng phòng Chuyên đề Báo Cao Bằng 

 
Ủy viên Bùi Đình Trung
- Giám đốc PT-TH Cao Bằng

 
Ủy viên Nguyễn Thị Bích Ngọc 
- Trưởng phòng Báo điện tử Báo Cao Bằng

 
Ủy viên Nguyễn Việt Hùng
- Trưởng phòng Chuyên đề Đài PT-TH Cao Bằng

 
Ủy viên - Chánh Văn phòng Tăng Quế Tình
Điện thoại CQ:  026- 3855 499   
Điện thoại NR:  026- 3859 242
Di động:            0986 942 335
E-mail:              quetinh@gmail.com