HỘI NHÀ BÁO TỈNH BÌNH THUẬN

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:34:58

Trụ sở: Khu dân cư Hùng Vương 2, đường Võ Văn Kiệt, TP. Phan Thiết, T. Bình Thuận
Điện thoại:          062- 3822 856
Fax:                    062- 3822 856            
E-mail:                hoinhabaobinhthuan@yahoo.com.vn
 
Đại hội HNB tỉnh Bình Thuận Khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 7)
 
Chủ tịch Lê Hồng Văn
- Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận

Điện thoại CQ:   062- 3822 827  
Di động:             0986 105 566
Email:                 photongbbt@gmail.com  
 
Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh
- Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận              
        
Điện thoại CQ:   062- 3751 045                                                               
Di động:             0914 540 975
Email:                 hthanhbbt@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Ngô Đăng Khoa         
- Trưởng phòng Văn nghệ - Thể thao Đài PT-TH Bình Thuận
- Thư ký Chi hội Đài PT-TH 

Điện thoại CQ:   062- 3834 397                                                              
Di động:             0913 677 373 
Email:                dangkhoa@bttv.org.vn
 
Trưởng Ban Kiểm tra Võ Hồng Thu
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Bình Thuận

Điện thoại CQ:                                                                 
Di động:
Email:          
 
Chánh Văn phòng Huỳnh Văn Gia                         
Điện thoại CQ:     062- 3822 856                            
Di động:               0919 693 626
Email:                   hoinhabaobinhthuan@yahoo.com.vn
 
Ủy viên Huỳnh Ngọc Bích Phượng
- Đài PT-TH Bình Thuận

Điện thoại CQ:
Di động:
 
Ủy viên Bùi Quang Tuấn
- Trưởng phòng Báo điện tử Bình Thuận
- Thư ký Chi hội Báo Bình Thuận

Điện thoại CQ:
Di động:
 
Ủy viên Nguyễn Đức Hòa
- Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Bình Thuận
- Thư ký Chi hội Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận

Điện thoại CQ:
Di động:
 
Ủy viên Nguyễn Hữu Tưởng
- Phó phòng Thời sự Đài PT-TH Bình Thuận

Điện thoại CQ:
Di động:
 
Ủy viên Hoàng Minh Tuấn
- Phó phòng Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông

Điện thoại CQ:
Di động: