HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẾN TRE

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 14:59:23

Trụ sở:  Số 20, Lê Quý Đôn, Phường 1, TP. Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại/Fax:  075- 3811 686 
E-mail:               bentrehoinhabao@gmail.com
 
Đại hội HNB tỉnh Bến Tre Khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 11)
 
Chủ tịch Trần Cao Tư
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Bến Tre

Điện thoại CQ:  075- 3822 248
Di động:            0913 125 655       
 
Phó Chủ tịch Thường trực Huỳnh Văn Thanh
- Trưởng Ban Kiểm tra

Điện thoại CQ:  075- 3811 686
Di động:            0908 033 354
Email:               huynhthanhvanbte55@yahoo.com
  
Phó Chủ tịch  Nguyễn Văn Bảy
- Phó Giám đốc Đài PT-TH Bến Tre

Điện thoại CQ:   075-3823 342
Di động:             0919 676 165
Email:                 nguyenbaybtv@gmail.com
 
Chánh Văn phòng Lê Thị Thanh Nga
Điện thoại CQ:   075- 3811 686
Di động:             01677 206 504  
Email:                thanhnga.an@gmail.com  
 
Ủy viên Hồ Văn Cam
- Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre

Di động:            0919 678 314
Email:               kimbabentre12360@gmail.com
 
Ủy viên Lê Ngọc Hân
- Tổng Biên tập Báo Đồng Khởi

Di động:            0918 820 163
Email:               hanbtre@yahoo.com
 
Ủy viên  Nguyễn Văn Hậu
- Trưởng phòng Thời sự-Chuyên mục Đài PT-TH Bến Tre

Di động:            0918 469 302
 
Ủy viên Trịnh Văn Thịnh
- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

Di động:           0913 965 174
Email:              tvthinh.sttth@bentre.gov.vn
 
Ủy viên  Lê Minh Trí
Di động:           0914 292 960
 
Ủy viên Tô Khắc Duy
- Phó phòng Nghiệp vụ-Văn hóa Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch

Di động:           0945 218 677
Email:              duytokhac@yahoo.com.vn
 
Ủy viên  Đặng Văn Bảy
- Trưởng Đài Truyền thanh TP. Bến Tre

Di động:           0918 820 090
Email:              baydang7@gmail.com