HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẮC NINH

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:7:52

Trụ sở:  Đường Nguyên Phi Ỷ Lan, P. Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, T. Bắc Ninh
Điện thoại:        0241. 3874 816 - 3827 037
Fax:                  0241. 3822 363
E-mail:              hoinhabaobacninh@gmail.com
Tạp chí Người làm báo Bắc Ninh xuất bản 2 tháng/kỳ, số lượng phát hành 500 cuốn
Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 18 hội viên
 
Đại hội HNB tỉnh Bắc Ninh Khóa IX, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6): 
 
Chủ tịch Nguyễn Bá Sinh
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam
- Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh

Điện thoại CQ:  0241- 3825 329
Điện thoại NR:  0241- 3822 596
Di động:            0913 259 125
E.mail:              baobacninh@bacninh.gov.vn
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đình Trai
Điện thoại CQ:   02413-874 816
Di động:             0912 496 127
E.mail:               binhthaicdbtv@gmail.com        
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Khi
- Trưởng Ban Kiểm tra- Giám đốc Đài PT-TH Bắc Ninh

Di động:           0912 222 152          
 
Chánh Văn phòng Phạm Vũ Tuấn
- Ủy viên BCH HNB Bắc Ninh 

Điện thoại CQ:   0241-3827 037
Điện thoại NR:   0241-3820 424
Di động:             0912 566 333  
 
Các Ủy viên BCH HNB tỉnh Bắc Ninh:
 
Ủy viên Lê Quang Thuận
- Phó phòng Thư ký - Biên tập Đài PT-TH Bắc Ninh

Di động:            0949 190 686
     
Ủy viên Trần Thị Uyên
- Phó phòng Phóng viên Kinh tế Báo Bắc Ninh

Di động:           0912 548 669
 
Ủy viên Hoàng Công Huy
- Trưởng Đài Phát thanh huyện Quế Võ

Di động:          0913 358 381
 
Ủy viên Nguyễn Khắc Tuấn
- Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh

Di động:         0969 833 456
 
Ủy viên Nguyễn Tiến Nghị
- Trưởng phòng Thời sự Đài PT-TH Bắc Ninh

Di động:        0912 455 648
 
Ủy viên Đỗ Thanh Xuân
- Trưởng phòng Phóng viên Xây dựng Đảng-Nội chính Báo Bắc Ninh

Di động:        0982 179 708
 
Ủy viên Nguyễn Quang Trung
Di động:        0912 298 215.
                               
Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh Đào Đình Khoa
Di động:        0913 556 502 ; 0945 968 986