HỘI NHÀ BÁO TỈNH BẠC LIÊU

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:11:29

Trụ sở: Số 25, Lê Văn Duyệt, P. 3, TP. Bạc Liêu, Bạc Liêu
Điện thoại CQ: 0781- 3828 381
Di động:           0913 892 008
Email:              hoinhabaovntbl@gmail.com
Website:          hnb.baclieu.gov.vn
Đặc san Người làm báo Bạc Liêu 5 kỳ/năm, số lượng phát hành 500 bản  

Đại hội HNB tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016-2020 (tháng 9)
 
Chủ tịch Nguyễn Duy Hoàng
- Tổng Biên tập Báo Bạc Liêu

Điện thoại CQ: 
Di động:         
Email:

Phó Chủ tịch Thường trực La Thanh Việt
- Phó Giám đốc Sở TT-TT

Điện thoại CQ:  
Di động:        
Email:    
  
Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Sang 
- Phó Giám đốc Đài PT-TH

Điện thoại CQ:  
Di động:            
Email:
 
Trưởng Ban Kiểm tra Nguyễn Thị Lâm Anh
- Trưởng phòng Xây dựng Đảng và Nội chính, Báo Bạc Liêu

Điện thoại CQ:  
Di động:            
Email:
 
Ủy viên Lê Văn Liệt
Điện thoại CQ:  
Di động:         
Email:
 
Ủy viên Mã Hoàng Dung
Điện thoại CQ:  
Di động:         
Email:
 
Ủy viên Ngô Ngọc Mai
Điện thoại CQ:  
Di động:         
Email:
 
Ủy viên Châu Tấn Hưng
Điện thoại CQ:  
Di động:         
Email:
 
Ủy viên Trần Tiến Vinh
Điện thoại CQ:  
Di động:         
Email:
 
Ủy viên Thạch Đờ Ni
Điện thoại CQ:  
Di động:         
Email:
 
Ủy viên Lê Tuấn Kiệt
Di động:         
Email:
 
Ủy viên Nguyễn Văn Khánh
Điện thoại CQ:  
Di động:         
Email:
 
Văn phòng HNB tỉnh
Cán bộ chuyên trách Dương Yến Ngọc 

Điện thoại CQ: 0781- 3828 381
Di động:           0913 133 070 
Email:              hoinhabaovnbl@gmail.com
 
Cán bộ chuyên trách Phạm Ngọc Thơ
Điện thoại CQ: 0781- 3828 381
Di động:           0913 990 679
Email: