HỘI NHÀ BÁO TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 | 10:34:24

Trụ sở: 60 Bình Giã, P.8, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3854 019
Fax: 0254 3854 019
E-mail: hnbbrvt@gmail.com
Đặc san: Người làm báo BR-VT

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh BR-VT Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Chủ tịch: Phan Đức Hiền
- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam
Địa chỉ:
Điện thoại CQ: 0254 3854 019
Di động: 0913 948 348
E-mail:

2. Phó Chủ tịch: Đỗ Nguyễn Hoàng Dung
- Quyền Tổng biên tập Báo BR-VT
Điện thoại CQ:
Di động:
Email:

3. Phó Chủ tịch: Trần Ngọc Thân
- Giám đốc Đài PT-TH tỉnh BR-VT
Điện thoại CQ:
Di động:
Email:

4. Chánh Văn phòng: Lương Thị Lan
Điện thoại CQ: 0254 3854 019
Di động: 0944 275 481
Email:

5. Trưởng Ban Kiểm tra: Lê Thắng Mỹ
-  Trưởng phòng Chương trình Giải trí Đài PT-TH tỉnh BR-VT
Điện thoại CQ:
Di động:
Email:

6. Uỷ viên: Trương Đức Nghĩa
- Phó Tổng biên tập Báo BR-VT

7. Uỷ viên: Huỳnh Thị Liên
- Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh BR-VT

8. Uỷ viên: Trương Thanh Phong
- Trưởng phòng Chuyên đề Đài PT-TH tỉnh BR-VT

9. Uỷ viên: Nguyễn Thu Hà
- Phó phòng Thời sự Đài PT-TH tỉnh BR-VT

10. Uỷ viên: Lê Thị Hồng Phúc
- Phó phòng Chuyên đề Đài PT-TH tỉnh BR-VT

11. Uỷ viên: Nguyễn Thị Phương Thảo
- Trưởng phòng Kinh tế Báo BR-VT