HỘI NHÀ BÁO TỈNH AN GIANG

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:18:38

Trụ sở:   Số 399B, Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên, T. An Giang
Điện thoại:    076-3841.854
Fax:              076- 3842.451
Email:           baoag@hcm.vnn.vn
Tạp chí/Đặc san: Không
 
Đại hội HNB tỉnh An Giang Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (tháng 6)
 
Chủ tịch Tân Văn Ngữ                                                                                                                    
- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

- Giám đốc Đài PT-TH An Giang
Điện thoại CQ:  076-3945  356
Điện thoại NR:  097- 1056 6666
Di động:            0913 877 702
Fax:                   076-3842 451
Email:                tanvanbag@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Thường trực Đào Thị Dạ Thảo
- Phó Tổng Biên tập Báo An Giang

Điện thoại CQ: 076- 3841 854                                                            
Điện thoại NR: 076- 3852 675
Di động:           0913 825 263 - 0903 026 677
Email:              dathaobaoag@gmail.com
 
Phó Chủ tịch Cao Quang Liêm
- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang

Điện thoại CQ: 076- 3957 342  
Di động:           0913 826 794
E-mail:             caoquangliematv@gmail.com 
 
Ủy viên- Chánh Văn phòng Đoàn Văn Phước
Điện thoại CQ: 076- 3845 854  
Di động:           0913 721 396
E-mail:             phuocbaoag@gmail.com
 
Ủy viên   Lê Thanh My
- Tổng Biên tập Tạp chí Thất Sơn

Điện thoại CQ: 076- 3845 586  
Di động:           0918 370 841
E-mail:             mychaudoc@gmail.com
 
Ủy viên   Mai Bửu Minh
- Phó Tổng Biên tập Tạp chí Thất Sơn

Điện thoại CQ: 076- 3841 830 
Di động:           0913 694 545
E-mail:             minhbuumai1961@gmail.com
 
Ủy viên  Lê Thành Trung
- Trưởng phòng Chương trình Đài PT-TH An Giang

Điện thoại CQ: 076- 3852 856
Di động:           0918 575 393
E-mail:             thanhtrungle68@gmail.com
 
Ủy viên   Nguyễn Thị Thu Thảo
- Phó phòng Xây dựng Đảng-Nội chính Báo An Giang

Điện thoại CQ:  
Di động:           
E-mail: