HỘI NHÀ BÁO THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thứ năm, ngày 27 tháng 4 năm 2017 | 15:30:0

Trụ sở:   Số 62, phố Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  

Điện thoại:     04- 3941 2067, 3822 2462, 3941 0837

Fax:                  04- 3941 2067

E-mail:              hoinhabaohanoi@gmail.com; nhabaothudo@gmail.com 

Đặc san Nhà báo Thủ Đô xuất bản 6 kỳ/năm

Câu lạc bộ Nhà báo cao tuổi: 125 hội viên

 

Đại hội Hội Nhà báo TP. Hà Nội Khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020 (Tháng 7)


Chủ tịch Tô Quang Phán

- Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam

- Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội
Điện thoại CQ:  04- 3825 3067

Di động:            0983 344 555

 

Phó Chủ tịch Thường trực  Nguyễn Viêm Hoàng

Điện thoại CQ:  04- 39 412 067 

Di động:            0903 431 662 

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Long

- Tổng Biên tập Báo Hà nội mới

Điện thoại CQ:  (04) 38253067 – 39287445

Di động:          

 

Phó Chủ tịch Kiều Thanh Hùng 
- Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội

Điện thoại CQ:  04- 3773 3175               

Di động:            0982 556 688

Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Đức
- Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị

Điện thoại CQ:  04- 3776 0505                  

Di động:            0913 594 337


Trưởng Ban Kiểm tra  Nguyễn Thanh Bình

- Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô
Điện thoại CQ:  04- 3939 6751                    

Di động:            0913 510 951

 

Ủy viên Thường vụ Trần Thị Thu Hằng

- Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô

Di động:             0912 106 316

 

Ủy viên Thường vụ Lê Thị Bích Ngọc

- Tổng Biên tập Báo Lao động Thủ đô

Di động:             0913 224 518

 

Ủy viên- Phó Chánh Văn phòng  Nguyễn Sỹ Lâm

Điện thoại CQ:   04- 39 412 067                    

Di động:             0983 828 378

Email:                 sylamhnbhn@gmail.com 

 

Ủy viên Trần Xuân Hà

- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Di động:           0913 515 101


Ủy viên Lê Hoàng Anh

- Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới

Di động:          0988 000 117

 

Ủy viên  Nguyễn Vân Anh

- Trưởng Ban truyền hình Kênh II, Đài PT-TH Hà Nội

Di động:         0913 350 874


Ủy viên Trần Thùy Dương

- Trưởng Ban Văn nghệ Đài PT-TH Hà Nội

Di động:        0913 308 070


Ủy viên Nguyễn Anh Đức

- Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị

Di động:       0983 923 668


Ủy viên  Lê Xuân Hội

- Trưởng Ban Liên lạc Nhà báo cao tuổi

Di động:       0904 868 842

 

Ủy viên Lê Quốc Huy

- Tổng Biên tập Báo Thể thao ngày nay

Di động:       0913 232 368

 

Ủy viên Nguyễn Minh Khánh

- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Di động:       0913 220 303


Ủy viên Nguyễn Xuân Khánh

- Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật và Xã hội

Di động:       0913 043 795

 

Ủy viên Bùi Thị Xuân Quý

- Phó Ban Chương trình Đài PT-TH Hà Nội

Di động:       0936 260 976

 

Ủy viên Trần Sinh

- Trưởng Ban Biên tập đô thị Đài PT-TH Hà Nội

Di động:       0904 812 858

 

Ủy viên Ngô Thanh

- Trưởng Ban Thể thao Đài PT-TH Hà Nội

Di động:       0982 677 788

 

Ủy viên Nguyễn Nam Thắng

- Phó Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội

Di động:       0983 602 886

 

Ủy viên Mai Kim Thoa

- Phó Tổng Biên tập Báo Hà Nội Mới

Di động:       0913 551 845

 

Ủy viên Đoàn Anh Tuấn

- Trưởng Ban Điện tử Báo Hà Nội Mới

Di động:       0913 234 847

 

Ủy viên Ngô Vương Tuấn

- Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Di động:       0985 953 787.