Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0,5%

Thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2017 | 19:25:49

Tại Nghị quyết 34/NQ-CP, Chính phủ thống nhất đề xuất điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm từ 1% xuống còn 0,5% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp.

Theo đó, thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019.

Chính phủ giao Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn tất thủ tục xây dựng Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết trên.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính là đến hết năm 2015 là 48.900 tỷ đồng. Riêng trong năm 2015, ước tính thu 9.470 tỷ đồng, chi 4.800 tỷ đồng. Tỉ lệ số chi/thu năm 2015 chiếm 50 %. Ước tính kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối năm 2016 là 56.486 tỷ đồng, dự báo đến năm 2020, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn bảo đảm an toàn.

Đánh giá tác động của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, việc điều chỉnh giảm 0,5 % tỉ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ có hiệu ứng tốt cho người sử dụng lao động, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tạo thêm việc làm cho người lao động.

Hồng Hà