Giải quyết chế độ Bảo hiểm Xã hội cho 4,49 triệu lượt người

Thứ tư, ngày 26 tháng 7 năm 2017 | 15:47:54

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về chính sách Bảo hiểm Xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) tháng 07/2017, do BHXH Việt Nam tổ chức ngày 26/7, tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị cho biết đến hết 30/6/2017, ước số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,17 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 11,28 triệu người; BHXH tự nguyện là 241 nghìn người và BHYT là 76,44 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,19% dân số.

Với những kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm, đã được Ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đánh giá cao: BHXH Việt Nam đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng và triển khai các chính sách BHXH, BHYT; mở rộng mạng lưới đại lý thu BHXH, BHYT để người dân dễ dàng tiếp cận tham gia, theo con số thống kê đã có 28.000 điểm thu BHXH, BHYT trải khắp cả nước; giải quyết chế độ BHXH, BHYT được đảm bảo đúng qui định, nhanh chóng, chính xác và minh bạch; tính đến 30/6/2017, cả nước đã bàn giao được 2,38 triệu/12 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt khoảng 19%;...để có được những thành tựu đó là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp thực hiện của các tổ chức xã hội, cũng như các cơ quan, doanh nghiệp.  Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, BHXH Việt Nam còn tồn tại một số hạn chế như: tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT tại các địa phương còn phổ biến; việc phát triển các đối tượng tham gia BHXH còn chậm; công tác tổ chức thực hiện chính sách còn chưa hiệu quả; việc phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc còn nhiều bất cập,...

Theo BHXH Việt Nam, trong thời gian tới, sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục tổ chức thực hiện các Đề án, Chỉ thị của BHXH; tổ chức tập huấn theo Quyết định 595/QĐ-BHXH về việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ trả sổ BHXH cho người lao động quản lý; triển khai công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra BHXH,...

Bảo Nguyên