Đổi mới phương thức thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế

Thứ ba, ngày 8 tháng 10 năm 2019 | 15:39:19

Hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm gia tăng đối tượng tham gia. Trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, trong tháng 9/2019, toàn ngành đã thu được 33.100 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9/2019, toàn quốc thu 262.097 tỷ đồng, đạt 72,9% kế hoạch cả năm.

Trong đó, thu BHXH 175.187 tỷ đồng, thu bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 3.471 tỷ đồng, thu bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 13.338 tỷ đồng, thu bảo hiểm y tế (BHYT) 70.101 tỷ đồng.

Toàn ngành BHXH cũng giải quyết 10.622 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; 78.071 người hưởng trợ cấp 1 lần và 986.776 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BHXH đã giải quyết 86.209 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; giải quyết 647.931 người hưởng trợ cấp 1 lần; 7.851.307 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe…

Việc chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo quy định.

Cũng trong tháng 9 đã chi BHXH, BHYT, BHTN 25.726 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 9/2019, tổng chi cả 3 loại hình bảo hiểm là 232.741 tỷ đồng, đạt 70,08% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 31.982 tỷ đồng, từ quỹ BHXH 118.460 tỷ đồng, từ quỹ BHTN 4.641 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 77.658 tỷ đồng.

Số người tham gia BHXH bắt buộc tính đến hết tháng 9 khoảng 14,85 triệu người; BHXH tự nguyện khoảng 453 nghìn người; BHTN khoảng 13 triệu người; BHYT khoảng 85,2 triệu người; đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số.

Hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, toàn ngành đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia. Trong đó, có việc nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng hình ảnh đại lý thu BHXH, BHYT chuyên nghiệp, có hiệu quả.

BHXH Việt Nam cho hay, từ việc giám sát, đôn đốc tình hình hoạt động của các đại lý, phát hiện vẫn còn một số đại lý hoạt động hiệu quả còn thấp, chưa chuyên nghiệp như chậm trễ trong việc nộp hồ sơ và tiền thu của người tham gia; việc ứng dụng công nghệ thông tin của các đại lý ở cấp xã, phường chưa đáp ứng được yêu cầu.

Do đó, để khắc phục những hạn chế, phấn đấu giảm thời gian nộp hồ sơ và tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT từ đại lý về cơ quan BHXH để kịp thời cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn số 3046/BHXH-BT về việc thực hiện thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà trường và đại lý thu.

Theo đó, trước 16 giờ hằng ngày, tất cả các đại lý thu nộp thủ tục của người tham gia BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử và tiền đóng BHXH, BHYT trong ngày cho cơ quan Bưu điện trên địa bàn. Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm cập nhật nội dung của người tham gia BHXH, BHYT vào phần mềm quản lý thu, nộp toàn bộ hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT và tiền đóng BHXH, BHYT cho cơ quan BHXH. Cơ quan BHXH cấp sổ BHXH, thẻ BHYT chuyển tới Bưu điện. Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH, Bưu điện có trách nhiệm trả tận tay cho người tham gia BHXH, BHYT.

Quy trình này sẽ giảm đáng kể thời gian cho các đại lý trong việc nộp hồ sơ và tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho cơ quan BHXH; đảm bảo việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được kịp thời, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia và thụ hưởng chính sách.

Trong thời gian tới,  BHXH Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn, xử lý những tồn tại, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, đổi mới phương thức phục vụ, chi trả qua các tổ chức dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo BHXH các tỉnh tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT; tăng cường kiểm soát việc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN, chi phí KCB BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT.

Hồng Hà/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam