Đình bản tạm thời báo điện tử E-info

Chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2017 | 16:49:7

Ngày 31/3/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-BTTTT về việc đình bản tạm thời Báo Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (E-info).

Quyết định số 468 nêu rõ: Đình bản tạm thời Báo Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (E-info) trong thời gian 3 tháng theo đề nghị của Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT). Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản Báo Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử theo các quy định của pháp luật về báo chí.

Theo tìm hiểu của phóng viên Infonet, nguyên nhân của việc đình bản tạm thời này là do giấy phép cũ của Báo điện tử E-info hết hạn và theo quy hoạch báo chí mới thì các Cục không có báo, tạp chí.

Một lãnh đạo của Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử cho biết thêm, trong Nghị định 17 về chức năng nhiệm vụ của Bộ TT&TT thì Cục PTTH cũng không cơ cấu tạp chí trong tổ chức của Cục.

Theo Infonet