Điều lệ giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo lần thứ XI - năm 2017

Thứ sáu, ngày 21 tháng 7 năm 2017 | 8:57:48

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG BÀN

CÚP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

LẦN THỨ XI - NĂM 2017

Số:       /ĐL-BTCGBB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                      

Hà Nội, ngày      tháng 7 năm 2017

ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG BÀN

CÚP HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM LẦN THỨ XI - NĂM 2017

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam là hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2 - 9; kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017), kỷ niệm 63 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2017).

Thông qua Giải nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao sức khỏe cho đội ngũ người làm báo cả nước, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan báo chí, đồng thời phát hiện những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí.

2. Yêu cầu

- Nghiêm túc thực hiện Điều lệ, các quy định của Ban Tổ chức Giải;

 - Bảo đảm an toàn cho các cuộc thi đấu;

- Các vận động viên phải đảm bảo đủ sức khỏe và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình trong suốt quá trình thi đấu.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

1. Hội Nhà báo Việt Nam;

2. Sở Văn hóa, Thể thao TP. Hà Nội;

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ GIẢI

1. Đối tượng tham dự giải

- Là Nhà báo (Thẻ Nhà báo còn hiệu lực);

- Là Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam (Thẻ Hội viên còn hiệu lực);

- Là cán bộ, nhân viên đang công tác tại các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam (thời gian công tác tại đơn vị trước ngày 21/6/2016).  

2. Điều kiện tham dự giải

- Đối tượng thi đấu là nhà báo hoặc hội viên Hội Nhà báo phải xuất trình Thẻ Nhà báo hoặc Thẻ Hội viên (còn hiệu lực);

- Đối tượng thi đấu là cán bộ, nhân viên phải xuất trình quyết định tiếp nhận hoặc hợp đồng lao động được ký trước ngày 21/6/2016 kèm theo thẻ bảo hiểm y tế.

- Vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2012 trở về trước chỉ được tham gia nội dung thi đấu đồng đội, không được tham gia các nội dung thi đấu đơn và đôi. Vận động viên bóng bàn cấp kiện tướng, cấp I quốc gia từ năm 2012 trở lại đây không được tham gia thi đấu.

- Vận động viên ở lứa tuổi dưới không được quyền tham dự nội dung thi đấu ở lứa tuổi trên. Vận động viên ở lứa tuổi trên được quyền tham dự nội dung thi đấu ở lứa tuổi dưới song phải thi đấu ở lứa tuổi dưới đến hết giải ở mỗi nội dung thi đấu, không được phép thay đổi.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

Giải được tổ chức trong 05 ngày, từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 9 năm 2017.

2. Địa điểm

Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức, Đống Đa, Hà Nội.

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

- Các đơn vị đăng ký danh sách vận động viên thi đấu theo mẫu của Ban Tổ chức, có dấu và chữ ký của thủ trưởng đơn vị.

- Danh sách đăng ký thi đấu gửi về: Nhà Văn hóa Hội Nhà báo Việt Nam, Tòa nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy - Hà Nội.

- Thời hạn nộp đăng ký chậm nhất trước ngày 07/8/2017 (theo dấu bưu điện).   Ban Tổ chức không chấp thuận cho thi đấu đối với những đoàn gửi đăng ký muộn hơn thời gian trên.

- Họp trưởng đoàn, huấn luyện viên, bốc thăm thi đấu: lúc 09h00 ngày 04/9/2017 tại Tòa Nhà Hội Nhà báo Việt Nam, phố Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội (Ban Tổ chức bốc thăm thay cho những đoàn vắng mặt Trưởng đoàn).

VI. NỘI DUNG VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU

1. Nội dung thi đấu

Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - năm 2017 được tổ chức thi đấu gồm 11 nội dung:

1.1. Đơn nam lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên là thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các cấp Hội Nhà báo;

1.2. Đơn nữ lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên là thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các cấp Hội Nhà báo;

1.3. Đồng đội nam: Không phân biệt lứa tuổi;

1.4. Đồng đội nữ: Không phân biệt lứa tuổi;

1.5. Đơn nam: Từ 45 tuổi trở lên;

1.6. Đơn nam: Dưới 45 tuổi;

1.7. Đơn nữ: Từ 45 tuổi trở lên;

1.8. Đơn nữ: Dưới 45 tuổi;

1.9. Đôi nam lãnh đạo: Không phân biệt lứa tuổi;

1.10. Giải đôi nam nữ: Từ 45 tuổi trở lên;

1.11. Giải đôi nam nữ: Dưới 45 tuổi.

Lưu ý: Mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa 03 nội dung thi đấu.

2. Thể thức thi đấu

- Đồng đội nam thi đấu theo thể thức Swaythling 5 trận đơn (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X);

- Đôi, đơn: Các trận đấu 5 ván thắng 3;

- Tùy theo số lượng vận động viên tham dự ở mỗi nội dung Ban Tổ chức sẽ quyết định thi đấu loại trực tiếp hoặc vòng tròn.

3. Luật thi đấu

- Áp dụng Luật thi đấu Bóng bàn do Tổng cục TDTT ban hành;

- Bóng thi đấu: Bóng Double Fish 40+ màu trắng;

 - Ban Tổ chức chỉ tổ chức thi đấu khi có từ 3 đơn vị đăng ký trở lên.       

VII. KINH PHÍ

Các đoàn tham dự giải tự túc kinh phí tập luyện, ăn nghỉ, đi lại cho các vận động viên của đơn vị mình trong suốt quá trình tham dự giải.

VIII. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 1. Khen thưởng

- Ban Tổ chức trao cúp, cờ, tiền thưởng, huy chương cho các đội, đôi, cá nhân đoạt Giải Nhất, Nhì, Đồng giải Ba ở các nội dung thi đấu. Cơ cấu giải thưởng như sau:

1.1. Giải đơn nam lãnh đạo

- Giải nhất            : 2.000.000 đồng

- Giải nhì              : 1.500.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.2 Giải đơn nữ lãnh đạo

- Giải nhất            : 2.000.000 đồng

- Giải nhì              : 1.500.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.3. Giải đồng đội nam

- Giải nhất            : 6.000.000 đồng

- Giải nhì              : 5.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 4.000.000 đồng/mỗi giải

1.4. Giải đồng đội nữ

- Giải nhất            : 6.000.000 đồng

- Giải nhì              : 5.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 4.000.000 đồng/mỗi giải

1.5. Giải đơn nam từ 45 tuổi trở lên

- Giải nhất            : 3.000.000 đồng

- Giải nhì              : 2.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.6. Giải đơn nam dưới 45 tuổi

- Giải nhất            : 3.000.000 đồng

- Giải nhì              : 2.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.7. Giải đơn nữ từ 45 tuổi trở lên

- Giải nhất            : 3.000.000 đồng

- Giải nhì              : 2.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.8. Giải đơn nữ dưới 45 tuổi

- Giải nhất            : 3.000.000 đồng

- Giải nhì              : 2.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.9. Giải đôi nam lãnh đạo

- Giải nhất            : 3.000.000 đồng

- Giải nhì              : 2.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.10. Giải đôi nam nữ từ 45 tuổi trở lên

- Giải nhất            : 3.000.000 đồng

- Giải nhì              : 2.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

1.11. Giải đôi nam nữ dưới 45 tuổi

- Giải nhất            : 3.000.000 đồng

- Giải nhì              : 2.000.000 đồng

- Đồng giải ba       : 1.000.000 đồng/mỗi giải

Tổng giá trị giải thưởng: 98.000.000 đồng (Chín mươi tám triệu đồng).

2. Kỷ luật

Ban Tổ chức áp dụng các hình thức kỷ luật từ nhắc nhở, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, tước bỏ huy chương và thành tích đối với trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên vi phạm Điều lệ và Quy định của Ban Tổ chức giải.

IX. KHIẾU NẠI

- Nếu có khiếu nại về gian lận đối với vận động viên, các đội và cá nhân phải có chứng cứ chứng minh gửi Ban Tổ chức. Ban Tổ chức sẽ xem xét, điều tra, nếu việc khiếu nại là đúng thì đội có cầu thủ gian lận sẽ bị loại khỏi giải và hủy toàn bộ kết quả các trận mà đội đã và đang thi đấu.

- Mọi trường hợp khiếu nại phải bằng văn bản có chữ ký của trưởng đoàn, huấn luyện viên gửi lên Ban Tổ chức trong thời gian giải đang diễn ra. Quyết định của Ban Tổ chức sau khi xem xét đơn khiếu nại phải được quá bán số thành viên của Ban Tổ chức giải tán thành sẽ là quyết định cuối cùng.

X. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ khi cần thiết và thông báo cho các đội bằng văn bản.

- Hội Nhà báo Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, Hội Nhà báo TP. Hà Nội rất mong Thủ trưởng các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và các cấp Hội Nhà báo tạo điều kiện về mọi mặt để các vận động viên tham dự Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI - năm 2017 đạt kết quả tốt nhất./.