Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2018: Chênh lệch lớn

Thứ hai, ngày 3 tháng 7 năm 2017 | 17:50:51

Trong khi Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 lên 13,3% thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lại chỉ đề xuất mức tăng dưới 5%....

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH), Hội đồng tiền lương Quốc gia vừa họp phiên đầu tiên để bàn mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2018. Nhiều phương án tăng lương khác nhau được đưa ra để các bên cùng thảo luận.

Các phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 2018 chênh nhau hơn 8% tại phiên họp đầu tiên.

Dựa trên những căn cứ và kết quả khảo sát nhất định, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất mức tăng tuyệt đối 370.000 đồng - 450.000 đồng, tương đương 13,3%. Trong khi theo đại diện cho giới chủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), doanh nghiệp đang phải cạnh tranh gay gắt, sản xuất thu hẹp nên đề xuất mức tăng dưới 5% là hợp lý.

Trong khi đó, Bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương quốc gia đưa ra 3 phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018.

Cụ thể, với phương án 1 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 1% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đó, lương tối thiểu 2018 tăng từ 130.000 - 180.000 đồng, trung bình là 5%.

Phương án 2 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 2% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đó, lương tối thiểu 2018 tăng từ 160.000 - 220.000 đồng, trung bình là 6%.

Phương án 3 điều chỉnh bù mức tăng CPI (4%) và tăng thêm 2,8% theo mức tăng năng suất lao động. Theo đó, lương tối thiểu 2018 tăng từ 180.000 - 250.000 đồng, trung bình là 6,8%.

Do các mức đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 còn chênh lệch, nên tại phiên họp thứ nhất chưa thống nhất được phương án. Kết luận phiên họp, ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia giao bộ phận kỹ thuật Hội đồng tiền lương Quốc gia tổng hợp ý kiến của các bên; bổ sung các luận cứ cần thiết để trình Hội đồng tiếp tục thảo luận trong phiên họp lần sau.

Đồng thời, hai bên đại diện người sử dụng lao động và người lao động cần xem xét để tại phiên họp lần thứ 2 sẽ đàm phán, thương lượng, sớm thống nhất tìm ra được phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2018 đảm bảo hài hòa lợi ích các bên để trình Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng 7,3%, tương đương tăng 213.000 đồng.

Theo Minh Thư/ Infonet