Đề nghị tạm dừng hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp http://nguoilamnghe.vn

Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 | 10:28:53

Theo thông tin từ Cục PTTH và thông tin điện tử, vừa qua trang thông tin điện tử tổng hợp http://nguoilamnghe.vn có nhiều dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng.

Theo đó, trang thông tin điện tử tổng hợp của Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Kim hoàn Đá Quý thuộc Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam được Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 231/GP-TTĐT ngày 03/12/2019 tại tên miền http://nguoilamnghe.vn.

Thông báo về hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp http://nguoilamnghe.vn.

Thông báo về hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp http://nguoilamnghe.vn.

Tuy nhiên thời gian qua, trang thông tin điện tử tổng hợp http://nguoilamnghe.vn có nhiều dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên mạng. Đặc biệt, Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Kim hoàn Đá Quý còn phát hành thẻ hoạt động cho nhân viên của Trung tâm có ghi chức danh biên tập viên, Ban Thời sự - Chính trị…

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã gửi 3 lần giấy mời đề nghị gửi Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Kim hoàn Đá Quý đến làm việc để giải trình và báo cáo về những sai phạm nêu trên.

Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thông báo: Trường hợp Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Kim hoàn Đá Quý tiếp tục không hợp tác và đến làm việc theo yêu cầu, Cục sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng hoạt động tên miền http://nguoilamnghe.vn, để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm quy định về thông tin và truyền thông (theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 11 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015). Thời hạn dừng tên miền, trước ngày 29/9/2020.

Theo PV/ NB&CL

https://congluan.vn/de-nghi-tam-dung-hoat-dong-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop-http--nguoilamnghevn-post99209.html