Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng

Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019 | 14:6:45

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhấn mạnh như trên tại Hội nghị “Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức sáng 13/12.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Nam Dương

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh Nam Dương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Ngày nay công nghệ thông tin phát triển như vũ bão và có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bộ Chính trị nhiều khóa đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Mới đây nhất Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Các văn bản trên đã khẳng định sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng đối với công tác ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương

Tuy nhiên, thực tiễn trong những năm qua cho thấy việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị nói chung, trong các cơ quan Đảng nói riêng còn không ít khó khăn, hạn chế. Do đó trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thống nhất trong các cơ quan Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên báo cáo các chuyên đề: Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và giải pháp thực hiện; Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các ban, cơ quan Đảng hiện nay - một số khuyến nghị; Chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương; Tác động của mạng xã hội đối với cơ quan Đảng, Nhà nước và ừng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội; Giới thiệu mạng xã hội VCNet, Phòng mềm phòng họp không giấy Ecbinet.

Theo: Nam Dương/ Báo Lao động

https://laodong.vn/thoi-su/day-manh-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-cac-co-quan-dang-772099.ldo