Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII tiến hành phiên trù bị

Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020 | 19:0:7

Chiều 25-5, Đảng bộ huyện Gia Lâm tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành phiên trù bị, với 219 đại biểu chính thức tham dự. Đây là đơn vị được Thành ủy Hà Nội chọn làm điểm tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm - phiên trù bị biểu quyết bằng thẻ Đảng, thông qua bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Tại phiên trù bị, 100% đại biểu dự đại hội đã thông qua các nội dung bầu: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, Chương trình đại hội phiên chính thức, Quy chế làm việc của đại hội…

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phổ biến một số điểm tại Quy chế bầu cử trong Đảng và quán triệt một số nội dung quan trọng. Điểm mới trong kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 là thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy tại Đại hội; áp dụng kiểm phiếu bằng máy tính, sử dụng phần mềm kiểm phiếu, bảo đảm tính bảo mật do Ban Tổ chức Trung ương quản lý, cung cấp.

Cũng trong phiên trù bị, các Tổ đại biểu nghiên cứu, thảo luận nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng cấp trên.

Phiên chính thức của Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng mai, 26-5.

Theo ÁNH DƯƠNG/hanoimoi.com.vn/

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/968335/dai-hoi-dang-bo-huyen-gia-lam-lan-thu-xxii-tien-hanh-phien-tru-bi