Công văn liên tịch Ban tuyên giáo Trung ương & Hội Nhà báo Việt Nam v/v chỉ đạo Hội Nhà báo tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2020

Thứ sáu, ngày 27 tháng 12 năm 2019 | 10:29:28

Công văn liên tịch Ban tuyên giáo Trung ương & Hội Nhà báo Việt Nam v/v chỉ đạo Hội Nhà báo tham gia Hội Báo toàn quốc năm 2020 xem tại đây