Công bố danh sách hồ sơ tồn đọng đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh đợt 27-7

Thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017 | 8:43:43

Ngày 26-6, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH) đã công bố những trường hợp hồ sơ tồn đọng được các tỉnh, thành phố đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đợt 27-7-2017 để nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trong cả nước theo dõi, đồng thời phản ánh thông tin để Bộ LÐ-TB và XH hoàn thiện hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng.

Ðây là hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 7-3-2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2017, Bộ LÐ-TB và XH phối hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức triển khai giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công với cách mạng trong phạm vi cả nước, phấn đấu đến cuối năm 2017 giải quyết cơ bản hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Các thông tin phản ánh gửi về Cục Người có công, 139 Nguyễn Thái Học, quận Ba Ðình, TP Hà Nội, số điện thoại 02437342461. Email: info@nguoicocong.gov.vn.

Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu danh sách đề nghị xác nhận nêu trên, trên Báo Nhân Dân điện tử tại địa chỉ: www.nhandan.org.vn hoặc www.nhandan.com.vn.

PV Báo Nhân Dân