Chỉ thị 43-CT/TW- Kim chỉ nam cho hoạt động Hội trong tình hình mới Hội Nhà báo Thái Nguyên: Đổi mới, sáng tạo trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW

Thứ sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020 | 7:9:48

Sự chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách làm hay, hiệu quả thiết thực... đã giúp tỉnh Thái Nguyên đạt được nhiều kết quả tích cực khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của HNBVN trong tình hình mới”.

Chủ động, sáng tạo và bài bản

Nhận thức rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo thực hiện bài bản, đồng bộ và hiệu quả, có đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều cách khác nhau. Từng cơ quan báo chí truyền thông như: Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Văn nghệ; Báo Thái Nguyên; Trung tâm thông tin; Báo quân khu Một… đã có nhiều tin, bài, hình ảnh về việc thực hiện Chỉ thị, đặc biệt là nội dung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tham gia Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Nguyên trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tham gia Cuộc thi báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống”.

Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/04/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị này của Ban Bí thư tới các cán bộ chủ chốt của tỉnh; ban hành công văn số 1601-CV/TU ngày 01/06/2020 để chỉ đạo các cấp ủy, Ban cán sự Đảng và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Hội Nhà báo tỉnh đã được UBND tỉnh giao xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện của tỉnh để xin ý kiến Ban chấp hành Hội, các cơ quan báo chí và các cơ quan liên quan để trình tỉnh ban hành. Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 102 về việc thực hiện Chỉ thị số 43. Các hội viên, nhà báo, phóng viên được học tập quán triệt các nội dung, điều này giúp Chỉ thị ngày càng được triển khai sâu rộng và thu hút sự quan tâm đội ngũ những người làm báo.

Song hành với đó, trong những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh cũng thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các văn bản liên quan đến hoạt động báo chí, góp phần ngăn chặn nguy cơ suy thoái tư tưởng, chính trị trong đội ngũ người làm báo, để báo chí địa phương tuyên truyền đúng định hướng của Đảng. Hội thường xuyên quán triệt, đôn đốc các nhà báo hội viên thực hiện nghiêm Luật Báo chí; Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức cho hội viên - nhà báo quán triệt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Luật Báo chí và các quy định liên quan đến hành nghề báo chí.

Thêm nhiều hoạt động thiết thực từ cơ sở

Hiện nay, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên có 5 Liên chi hội và Chi hội là các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, Báo Quân khu Một và đại diện các nhà báo, phóng viên thường trú trên địa bàn, với 260 hội viên sinh hoạt chính thức và hàng trăm phóng viên. Đây là đội ngũ đã đóng góp tích cực cho hoạt động báo chí nói chung, hoạt động Hội Nhà báo nói riêng.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao giải C cho các tác giả đoạt giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng trên Báo Thái Nguyên, năm 2020.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao giải C cho các tác giả đoạt giải báo chí về xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng trên Báo Thái Nguyên, năm 2020.

Trong năm 2020, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, nhất là phải hoạt động trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động để Chỉ thị phát huy được hiệu quả từ tỉnh xuống đến các đơn vị. Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội báo Xuân Canh Tý 2020, nổi bật là hội thảo với chủ đề: Nâng cao chất lượng hoạt động Hội; Báo chí góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Đảng bộ các địa phương đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các đại biểu đã trao đổi về thực tiễn tình hình tổ chức và hoạt động Hội, hoạt động báo chí của các tỉnh trong cụm, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm năng động, sáng tạo, những vấn đề còn băn khoăn, trăn trở khi thực hiện nhiệm vụ được giao, những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội…

Cũng trong năm 2020, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn “Phóng sự điều tra” và “Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử” cho gần 60 học viên là hội viên các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc; các văn phòng đại diện báo chí Trung ương đóng trên địa bàn; Trung tâm thông tin truyền thông và văn hóa các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh. Tổ chức các đợt, chuyến đi thực tế về các địa phương và đơn vị trong tỉnh để các hội viên, phóng viên tác nghiệp. Cùng với sự vào cuộc của Hội Nhà báo tỉnh, các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cũng tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo cho nhà báo, hội viên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí.

Để động viên khích lệ người làm báo trên địa bàn tỉnh tác nghiệp, sản xuất sáng tạo, nhiều cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các cuộc thi để thu hút các tác phẩm báo chí chất lượng. Như Cuộc thi “Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống”. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhà báo, cộng tác viên tham gia từ cuộc thi cơ sở. Nhiều tác phẩm đạt giải đã tham gia cuộc thi cấp tỉnh “Đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” và được trao giải cao …

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thăm gian trưng bày toàn cảnh báo chí Thái Nguyên tại Hội Báo toàn quốc năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam thăm gian trưng bày toàn cảnh báo chí Thái Nguyên tại Hội Báo toàn quốc năm 2019.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi đã góp phần phát hiện, biểu dương, nhân rộng nhiều tấm gương điển hình, gương mẫu, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết của Đảng ở cơ sở. Các tác phẩm đều có giá trị nhất định đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phản ánh đúng, trúng nhiều vấn đề cuộc sống đang đòi hỏi, được dư luận quan tâm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

Đối với Liên Chi hội Nhà báo Đài PT - TH Thái Nguyên đơn vị cũng thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên về Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Đồng thời tổ chức cuộc thi báo chí chất lượng cao trong các cấp đài về chủ đề Xây dựng Đảng, từ đó lựa chọn các tác phẩm dự thi cấp tỉnh. Với cách làm đó, cuộc thi đã thu hút được đông đảo đội ngũ cán bộ, phóng viên các đài tham dự với hàng trăm tác phẩm dự thi ở các loại hình báo chí thuộc nhiều thể loại như: phóng sự, phản ánh, phim tài liệu, tọa đàm…; Cùng với đó, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã duy trì thường xuyên Liên hoan tác phẩm báo chí hàng năm với hàng trăm tác phẩm tham gia …

Phát huy hiệu quả vai trò và ảnh hưởng của tổ chức Hội

Việc triển khai các hoạt động từ các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sức lan tỏa và hiệu quả khi thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW. Công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và có cơ chế khuyến kích sáng tác các tác phẩm báo chí chất lượng đã tạo không khí thi đua sôi nổi cho người làm báo trên địa bàn tỉnh. Qua đó động viên, khen thưởng xứng đáng kịp thời với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, nhất là các hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn.

Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức thăm, làm việc tại Vùng sản xuất chè và cây ăn quả tập trung xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. 

Hội Nhà báo Thái Nguyên tổ chức thăm, làm việc tại Vùng sản xuất chè và cây ăn quả tập trung xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên. 

Nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư được ban hành, đúng thời điểm, sát với thực tiễn. Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Hội sẽ tập trung đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị và nghiệp vụ cho hội viên. Thực hiện có hiệu quả vai trò và ảnh hưởng của Hội trong việc tạo điều kiện cho các nhà báo trong tỉnh hành nghề  theo đúng định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Hội Nhà báo tỉnh xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng xuất bản bản tin, trang điện tử tổng hợp của Hội để các nhà báo, hội viên có diễn đàn nghề nghiệp, trao đổi tâm tư và kinh nghiệm hành nghề. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và đi thực tế cơ sở cho hội viên, nhà báo. Đặc biệt quan tâm khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2020; khen thưởng đột xuất với những tác giả có tác phẩm báo chí đoạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành Trung ương tổ chức. Những kết quả đạt được trong năm 2020 sẽ là tiền đề để Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên chào mừng Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam và đạt thêm nhiều kết quả trong năm mới 2021.

Theo Lê Hiếu/ NB&CL

https://congluan.vn/hoi-nha-bao-thai-nguyen-doi-moi-sang-tao-trong-trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-43-ct-tw-post110473.html