Cấp Hội Nhà báo địa phương quán triệt các thông báo Kết luận, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2020 | 17:50:11

Sáng 9/9, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để quán triệt các thông báo kết luận và chỉ thị của Ban Bí thư về báo chí, xuất bản do đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng (gọi tắt là Thông báo Kết luận 173 );

Các Chỉ thị số: 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới (gọi tắt là Chỉ thị 43); 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu học tập sách lý luận chính trị (gọi tắt là Chỉ thị 44).

Tại điểm cầu địa phương, các cấp Hội Nhà báo địa phương đã tiếp thu và quán triệt thực hiện các thông báo Kết luận 173-TB/TW, Chỉ thị 43-CT/TW, Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư, thực hiện đổi mới báo chí và đạt được nhiều thành tựu.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai. Ảnh: TL.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lào Cai. Ảnh: TL.

Tại tỉnh Lào Cai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các doanh nghiệp thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí hằng năm mua báo, tạp chí của Đảng bằng nguồn ngân sách địa phương đối với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy.

Đến tháng 6/2020, tổng số mua báo, tạp chí của các tổ chức cơ sở đảng/1 kỳ phát hành: Báo Nhân dân đạt 73%; Báo Lào Cai đạt 87%; Tạp chí Cộng sản đạt 84%...

Quang cảnh dự hội nghị tại Lai Châu. Ảnh: TL.

Quang cảnh dự hội nghị tại Lai Châu. Ảnh: TL.

Tỉnh Lai Châu có 99 điểm cầu, trực tuyến đến cấp xã, phường, thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe 5 chuyên đề: Công tác triển khai Thông báo Kết luận số 173-TB/KL của Ban Bí thư; mô hình đọc, vận dụng Tạp chí Cộng sản - Thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 173 trong thời gian tới; kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 18/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới"; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư; giải pháp giữ và tăng sản lượng phát hành báo Đảng. 

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Điện Biên. Ảnh: TL.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Điện Biên. Ảnh: TL.

Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên, các đại biểu đã tập trung lắng nghe, góp ý kiến về thực trạng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận 173 của Ban Bí thư trong thời gian tới; bên cạnh đó cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị; giải pháp tăng sản lượng phát hành báo Đảng trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đồng bộ, hiệu quả.

Lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TL.

Lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cùng các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên. Ảnh: TL.

Tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Đỗ Hữu Nhân, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nội dung kết luận Hội nghị của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng thời, trong thời gian này tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19; về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên lần thứ IX;

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; của các cấp, các ngành và mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2020; về các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng 9/2020.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Duy Lê.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Duy Lê.

Tại tỉnh Gia Lai, sau 24 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng đã được các cấp ủy chú trọng.

Trong đó, việc mua, đọc và làm theo tờ báo của Đảng bộ tỉnh đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Từ phát hành 2 kỳ/tuần, đến nay, Báo Gia Lai đã phát hành 5 kỳ/tuần.

Bên cạnh ấn phẩm chính, Báo Gia Lai còn phát hành báo ảnh bằng 3 ngữ phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và duy trì báo điện tử với lượng truy cập 50-70 ngàn lượt/ngày. Từ số lượng phát hành vài ngàn tờ mỗi ngày, đến nay, Báo Gia Lai đã đạt chỉ số phát hành trên 11 ngàn tờ/kỳ.

Quanh cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: TL.

Quanh cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi. Ảnh: TL.

Tại điểm cầu Quảng Ngãi, các đại biểu được quán triệt Thông báo Kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về mua, đọc báo, tạp chí của Đảng”; quán triệt Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư “về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến, quán triệt Thông báo kết luận số 173-TB/TW ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”;

Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8-4-2020 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”; Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16-4-2020 của Ban Bí thư “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước. Ảnh: TL.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước. Ảnh: TL.

Tại điểm cầu Bình Phước, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Cường, lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị, đoàn thể của tỉnh, báo cáo viên cấp Trung ương tại tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh cùng dự. Hội nghị còn được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TL.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TL.

Theo thông tin tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 100% Chi bộ, Đảng bộ đều được tiếp cận báo, tạp chí của Đảng định kỳ. Từ năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Thường trực các huyện, thị, thành ủy cung cấp báo Đảng địa phương phục vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nghỉ hưu, các đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Minh Châu/ báo Nhà báo và Công Luận

https://congluan.vn/cap-hoi-nha-bao-dia-phuong-quan-triet-cac-thong-bao-ket-luan-chi-thi-cua-ban-bi-thu-trung-uong-dang-post96212.html