Các nhà xuất bản chủ động khai thác, phục vụ nhu cầu đọc ngày cao

Thứ tư, ngày 17 tháng 1 năm 2018 | 17:20:31

Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản năm 2017 vừa diễn ra sáng 17/1 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh và Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo.

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT và Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Chu Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản - In và Phát hành, Bộ TT&TT cho biết: Trong năm qua, các nhà xuất bản đã chủ động khai thác, xuất bản được nhiều xuất bản phẩm, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả các loại sách. Đặc biệt, một số nhà xuất bản vẫn tích cực xuất bản nhiều xuất bản phẩm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Các cơ quan chủ quản đã chỉ đạo, định hướng để các nhà xuất bản thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao dân trí và mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà xuất bản.

Một số cơ quan chủ quản đã ý thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm và cố gắng tạo điều kiện cho hoạt động của nhà xuất bản như cấp thêm diện tích trụ sở, tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy hoạt động theo hướng khoa học, tinh gọn; bổ sung kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất; đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm giúp nhà xuất bản phát triển ổn định (điển hình là Bộ Quốc phòng đã đảm bảo kinh phí hoạt động cho Nhà xuất bản Quân đội nhân dân 8 tỷ đồng và đầu tư trên 30 tỷ đồng cho dự án xuất bản điện tử, nâng cấp cơ sở vật chất).

Tuy nhiên, Cục trưởng Chu Hòa cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế của cơ quan chủ quản nhà xuất bản cần phải khắc phục.

Cụ thể, một số cơ quan chủ quản chưa sát sao trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như giám sát hoạt động của nhà xuất bản; chưa có sự phối hợp kịp thời với cơ quan quản lý nhà nước trong việc định hướng, quản lý đối với hoạt động chuyên môn của nhà xuất bản, đặc biệt là trong phối hợp xử lý xuất bản phẩm vi phạm của nhà xuất bản hoặc thực hiện yêu cầu thẩm định nội dung xuất bản phẩm (ví dụ Hội Nhà văn Việt Nam xử lý quá chậm so với yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định nội dung một số cuốn sách của Nhà xuất bản Hội Nhà văn).

Một số nhà xuất bản chưa hỗ trợ, đầu tư đúng mức, đến nay vẫn còn 22 nhà xuất bản chưa được cấp đổi giấy phép thành lập vì thiếu một trong những điều kiện hoạt động hoặc chưa hoàn thiện hồ sơ cấp đổi.

Một số cơ quan chủ quản thực hiện cơ cấu, tổ chức lại hoạt động của nhà xuất bản mà không theo quy định của Luật Xuất bản, ví dụ Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, phần lớn số biên tập viên phải kiêm nhiệm công việc của tạp chí thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân, và phải đảm trách cả công việc hành chính văn phòng của Nhà xuất bản, dẫn đến không đủ 5 biên tập viên theo quy định.

Đồng tình với những nhận định nêu trên, ông Nguyễn Nguyên, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ thêm một số hạn chế khác: Công tác kiểm tra, đôn đốc nhà xuất bản thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của một số cơ quan chủ quản chưa sâu sát, kịp thời, dẫn đến để nhà xuất bản sai phạm, yếu kém kéo dài, kể cả về sai phạm nội dung và những hạn chế trong sản xuất, kinh doanh.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động xuất bản, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, nhấn mạnh 3 giải pháp cấp bách, đòi hỏi sự quyết liệt, tập trung cao của các cơ quan chủ quản nhà xuất bản trong năm 2018, gồm: Nghiên cứu chuyển đổi nhà xuất bản trực thuộc theo loại hình tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; nghiên cứu, thực hiện việc chuyển đổi các nhà xuất bản địa phương và các nhà xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin đối ngoại, đồng bào dân tộc thiểu số chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp có thu theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Thông báo Kết luận số 19 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.

Tăng cường phối hợp với các cơ quan chỉ đạo, quản lý xuất bản, thực hiện nghiêm các Quyết định 281, 282, 283 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ đạo, quản lý xuất bản; gắn với thực hiện Luật Xuất bản và các văn bản hướng dẫn thi hành; chủ động hoàn thiện và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ cho hoạt động xuất bản nói chung và xuất bản điện tử nói riêng theo hướng hiện đại, theo kịp sự phát triển của khu vực và thế giới.

Chỉ đạo nhà xuất bản kiện toàn tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động trong đơn vị, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng vị trí công tác, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường quản lý hoạt động liên kết, hoạt động của văn phòng đại diện; phát triển xuất bản điện tử.

Theo Bình Minh/ Infornet