Các Giám đốc Công an tỉnh, thành được luân chuyển, bổ nhiệm năm 2020

Thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020 | 6:43:30

Từ đầu năm 2020, Bộ Công an đã luân chuyển, bổ nhiệm hàng chục vị trí lãnh đạo chủ chốt công an cấp tỉnh, thành phố, đơn vị thuộc Bộ.