CV số 6404/BTC - HCSN của Bộ tài chính V/v đề nghị hỗ trợ cho người làm báo và cơ quan báo chí do ảnh hưởng dịch Covid - 19

Thứ ba, ngày 9 tháng 6 năm 2020 | 16:0:4

CV số 6404/BTC - HCSN V/v đề nghị hỗ trợ cho người làm báo và cơ quan báo chí do ảnh hưởng dịch Covid - 19 xem tại đây