CH BÁO THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 | 15:26:5

thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Ngày 01-6-1954 ra số báo đầu tiên
Trụ sở:  Số 5 Hoà Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại:         04- 3820 1932/3971 3133
Fax:                   04 - 3821 5710
E-mail:               toasoan@tntp.org.vn
Website:            www.tntp.org.vn
  
Đại hội Chi hội Báo Thiếu niên Tiền phong nhiệm kỳ 2014-2017 (tháng 12)  
 
Thư ký Nguyễn Đức Quang 
- Phó Tổng Biên tập
Điện thoại CQ:  04- 3978 2326
Điện thoại NR:  04- 3856 4881
Di động:            0913 225 374 
 
Phó Thư ký - phụ trách kiểm tra Nguyễn Tố Uyên
- Trưởng Ban Biên tập
Di động:            0913 528 622
Email:               nguyentouyen2303@gmail.com
 
Phó Thư ký Vũ Đình Lương
- Phó Trưởng phòng Mỹ thuật
Di động:            0989 243 839
Email:                dinhluong72@gmail.com