CH BÁO THANH TRA

Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 | 15:36:7

Thuộc Thanh tra Chính phủ
Trụ sở: Số 100 phố Tô Hiệu, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại:        04 - 3728 2019
Fax:                  04 - 3728 1338 
E-mail:              thukybientap@thanhtra.com.vn 
Website:           thanhtra.com.vn
 
Đại hội Chi hội nhà báo Báo Thanh tra nhiệm kỳ 2015-2017 (tháng 1)
 
Thư ký Đỗ Công Định
- Phó Tổng Biên tập 
Điện thoại CQ:  04 - 3350 1887         
Di động:            0964 004 888                   
E-mail:              docongdinh78@thanhtra.com.vn 
 
 
Phó Thư ký Nguyễn Kim Hồng 
- Phó phòng Thư ký Biên tập
Điện thoại:        04- 3728 1341
Di động:            0912 268 681/01222 221 919                   
E-mail:              kimhong81@gmail.com 
 
Phó Thư ký-phụ trách kiểm tra Hoàng Diệu Anh
- Phó phòng Thư ký Biên tập
Điện thoại CQ:  04 - 3728 1342
Di động:            0983 226 226
E-mail:              dieuanhhoang@gmail.com  
 
Phó Thư ký Chu Ngọc Tuấn
Điện thoại CQ:  080 - 84672
Di động:            0983 112 999 
Email:               chungoctuan@gmail.com
 
Ủy viên Chu Thanh Tùng
Điện thoại CQ:   043- 7281342
Di động:            0983 652 505
Email:               cumatung@gmail.com