CH BÁO NHI ĐỒNG

Thứ sáu, ngày 1 tháng 12 năm 2017 | 15:50:7

thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Trụ sở: 12 Hồ Xuân Hương, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại/Fax : 04 3822 6002
Website:             www.buthoa.vn
 
Tái thành lập Chi hội Nhà báo Báo Nhi đồng tháng 5/2015
 
Thư ký Trần Quang Đạo
- Tổng Biên tập
Di động:             0913 215 762
 
Phó Thư ký Phan Việt Hùng
- Phó Tổng Biên tập
Di động:             0913 229 944
Email:                honghaanh@gmail.com
 
Ủy viên Nguyễn Ngọc Lan
Di động:            0912 011 798