Biểu giá điện mới: Nhóm sản xuất, kinh doanh phải trả mức nào?

Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020 | 21:13:0

Theo đề xuất gộp nhóm sử dụng điện ngoài sinh hoạt, chi phí mua điện nhóm kinh doanh giảm 35% so với hiện hành, còn nhóm sản xuất sẽ tăng...

Bộ Công thương đề xuất gộp các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt.

Theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá điện bán lẻ do Bộ Công thương chắp bút, ngoài phương án điện cho khách hàng sinh hoạt, Bộ này cũng đề xuất thay đổi biểu giá đối với khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh.

Theo đó, Bộ Công thương đề xuất 2 phương án đối với nhóm đối tượng này.

Phương án 1: Tính riêng khách hàng sản xuất và kinh doanh. Đây là phương án được đưa ra để bổ sung biểu giá cho các khách hàng cấp điện áp từ 220kV trở lên. Bộ Công thương dự kiến, trong thời gian tới sẽ có thêm khách hàng mua điện tại cấp điện áp này để phục vụ sản xuất.

Để đơn giản trong tính toán, Bộ Công thương đã gộp giá điện theo các cấp điện áp, gồm cao áp và siêu cao áp (trên 35kV); Trung áp (trên 01kV đến 35kV) và hạ áp (đến 01 kV).

Như vậy, ở phương án này, giá bán điện sản xuất cao nhất 167% giá bán lẻ điện bình quân cho cấp hạ áp dưới 1 kV, thấp nhất 51% giá bán lẻ bình quân vào giờ thấp điểm ở cấp điện áp 220 kV trở lên. Với giá bán lẻ bình quân hiện tại 1.864,44 đồng một kWh, ước tính giá bán điện sản xuất cao nhất khoảng 3.114 đồng một kWh; Thấp nhất 951 đồng một kWh.

Bên cạnh đó, nhóm này có thể bổ sung đối tượng khách hàng cơ sở lưu trú du lịch và các doanh nghiệp dịch vụ logistics.

Về giá bán điện kinh doanh, thấp nhất bằng 73% giá bán lẻ bình quân ở khung giờ thấp điểm cho cấp điện trung và cao áp (trên 1 kV) là 1.361 đồng/kWWh và cao nhất 246% giá bán lẻ bình quân vào khung giờ cao điểm với cấp hạ áp (đến 1kV) là 4,587 kWh.

Phương án 2: Gộp các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt.

Giá điện sản xuất và kinh doanh được đề xuất cho phương án này mức thấp nhất bằng 51% giá bán lẻ bình quân và cao nhất 169% giá bán lẻ điện bình quân tương ứng 951 đồng/kWh và 3,169 đồng/kWh.

Bộ Công thương đánh giá: Đây là phương án có ưu điểm là giảm bớt chênh lệch giá bán lẻ điện giữa các nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt. Chi phí mua điện của nhóm khách hàng kinh doanh giảm 35% so với việc áp dụng giá hiện hành.

Tuy nhiên, nhược điểm là chi phí mua điện của nhóm khách hàng sản xuất tăng 5% so với việc áp dụng giá hiện hành.

Theo Bộ Công thương, bổ sung phương án gộp khách hàng sản xuất, kinh doanh và hành chính sự nghiệp thành 1 nhóm khách hàng sử dụng điện mục đích ngoài sinh hoạt thì việc sửa đổi vẫn đảm bảo nguyên tắc giá bán lẻ điện bình quân hiện hành không thay đổi. Nên sẽ có những nhóm đc giảm và tất nhiên nhóm khác sẽ phải trả tăng so với biểu giá cũ...

Theo Hồng Hạnh/báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/bieu-gia-dien-moi-nhom-san-xuat-kinh-doanh-phai-tra-muc-nao-d476043.html