Bảo hiểm xã hội Việt Nam góp phần vào bảo đảm an sinh xã hội

Thứ sáu, ngày 2 tháng 10 năm 2020 | 10:28:34

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, trong điều kiện bình thường, tốc độ phát triển BHXH năm sau sẽ tăng thêm khoảng 5-6% so với năm trước liền kề. Trong điều kiện hiện nay, để bảo đảm được tỷ lệ này, BHXH Việt Nam đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ.

 Trong đó, việc đẩy mạnh công tác thu, phát triển đối tượng; đổi mới công tác truyền thông theo hướng tuyên truyền, vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, đến nay, trên toàn quốc, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT đã tương đương với cuối năm 2019 và bắt đầu đà tăng trưởng trở lại; đặc biệt, số người tham gia BHXH tự nguyện đã tăng 163 nghìn người so với năm 2019, đạt 737 nghìn người.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - Một phần tư thế kỷ góp phần sự nghiệp an sinh

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, so với chỉ tiêu Chính phủ giao và kế hoạch của ngành đã đề ra, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn một khoảng cách lớn. Vì vậy, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho hay, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện, tăng cường các giải pháp, phương thức tuyên truyền, vận động đã phát huy hiệu quả; đẩy mạnh hình thức truyền thông cơ sở tại các thôn, xóm trong thời gian người dân ở nhà thực hiện giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, để thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành ở Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tiếp tục góp ý, kiến nghị hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; phát triển ngành BHXH phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và đồng bộ với phát triển các dịch vụ xã hội.

Theo báo cáo trong 8 tháng đầu năm 2020, Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh cho biết, ngành BHXH đã đạt được một số kết quả, cụ thể: toàn quốc đã có 15,3 triệu người tham gia BHXH (đạt 31,2% lực lượng lao động trong độ tuổi); 12,81 triệu người tham gia BHTN (đạt tỷ lệ khoảng 26% so với lực lượng lao động trong độ tuổi); số người tham gia BHYT là 86,42 triệu người (đạt tỷ lệ bao phủ 89,2% dân số). Tổng số thu đạt 60,34% so với kế hoạch.

Toàn ngành đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan hỗ trợ các đơn vị trong việc khắc phục thiệt hại do dịch bệnh gây ra; kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, thành phố tính đến tháng 9/2020, có 954 đơn vị được phê duyệt hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng với 79.522 lao động).

Đặc biệt, thực hiện thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) BHYT cho khoảng 13,329 triệu lượt người; ước tính số tiền khoảng 8.417 tỷ đồng. Đồng thời, chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB thực hiện tốt công tác KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia; thanh toán kịp thời chi phí KCB BHYT trong thời gian phòng, chống dịch; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp nhận, điều trị bệnh nhân từ những khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao; kịp thời cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch.

Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp, người dân trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia. Đến nay, BHXH Việt Nam đã cung cấp 15 DVC; tiếp nhận gần 3.500 hồ sơ thực hiện DVC qua Cổng DVC Quốc gia, trong đó, có một số DVC có tần suất thực hiện lớn như: DVC cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất (1.499 trường hợp); các DVC thanh toán trực tuyến (gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình, đóng tiếp BHXH tự nguyện: 925 trường hợp); các DVC hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (838 trường hợp).

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh. Xây dựng Kế hoạch sản xuất các sản phẩm truyền thông mới trên Fanpage BHXH Việt Nam; Kế hoạch thành lập và vận hành kênh Youtube BHXH Việt Nam; tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả Cổng Thông tin điện tử, Fanpage BHXH Việt Nam, hệ thống Chăm sóc khách hàng (Call Center).

Đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững đất nước

Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với nhiều điểm mới, mang tính đột phá nhằm đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tạo động lực để phát triển bền vững đất nước. Nguồn: Internet.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đánh giá, 8 tháng đầu năm 2020, toàn ngành đã chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; chủ động, tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng, giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã được đẩy mạnh, trong đó đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Từng bước thực hiện minh bạch, công khai và tăng cường quản lý các hoạt động KCB để hạn chế, ngăn chặn tình trạng trục lợi quỹ KCB BHYT; kiện toàn tổ chức bộ máy BHXH các cấp; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hoá hệ thống quản lý BHXH, BHYT.

Năm 2020 cũng là năm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, theo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội.

Minh Thư/ Cổng TTĐT Hội Nhà báo Việt Nam