Báo chí đăng tin sai sự thật, mức phạt tăng gấp nhiều lần từ 1/12

Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020 | 8:20:45

Nghị định 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/12/2020, theo đó quy định mức phạt về vi phạm trong báo chí tăng mạnh. Đối với hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên báo chí mức phạt có thể lên tới 100 triệu đồng.

Theo VOV

https://vov.vn/xa-hoi/bao-chi-dang-tin-sai-su-that-muc-phat-tang-gap-nhieu-lan-tu-112-820740.vov