Báo Quân đội nhân dân và Cục Dân quân tự vệ tổ chức Tọa đàm “Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống”

Thứ năm, ngày 27 tháng 6 năm 2019 | 22:32:15

Ngày 27/6, Báo Quân đội nhân dân và Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) phối hợp tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống”. Thiếu tướng Phạm Văn Huấn, Tổng Biên tập Báo QĐND và Thiếu tướng Phạm Quang Ngân - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ (Bộ Tổng Tham mưu) đồng chủ trì Tọa đàm.

Thiếu tướng Phạm Văn Huấn - Tổng Biên tập Báo QĐND phát biểu tại Tọa đàm Tọa đàm - (Ảnh: Báo QĐND)

Ngày 8/6/2018 Luật Quốc phòng số 22/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ năm thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Đây là cơ sở quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý cho sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Theo đó, Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều là sự kế thừa Luật Quốc phòng năm 2005, thể chế đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về quốc phòng, quân sự (QP, QS) bảo vệ Tổ quốc; cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật có liên quan, có nhiều sự phát triển mới phù hợp với đặc điểm tình hình thế giới, khu vực và thực tiễn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Luật Quốc phòng 2018 là đạo luật cơ bản về QP, QS, bảo vệ Tổ quốc, điều chỉnh các pháp luật khác về QP, QS có liên quan như: Luật Dân quân tự vệ, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự... Đồng thời, Luật Quốc phòng có quan hệ chặt chẽ với các luật về kinh tế-xã hội (KT-XH). Các nội dung của luật thể hiện rõ nét chiến lược quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thiếu tướng Phạm Văn Huấn nhấn mạnh: Để góp phần thống nhất về ý chí và hành động ở các cấp, các ngành, các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân thì công tác hướng dẫn, phổ biến, tuyên truyền về Luật Quốc phòng 2018 là rất quan trọng. Do đó, các đại biểu đi sâu, làm rõ những vấn đề cụ thể, quan trọng như: Mục đích, quan điểm chỉ đạo việc xây dựng Luật Quốc phòng; Sự cần thiết phải đưa ngay luật vào cuộc sống và những hỏi cấp thiết từ cơ sở; Nội dung cơ bản và những quy định mới của Luật Quốc phòng năm 2018; Nội dung cơ bản của Nghị định về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền công nghiệp quốc phòng trong Luật Quốc phòng; Kết hợp quốc phòng với KT-XH và KT-XH với quốc phòng; Vai trò công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; Giáo dục quốc phòng và an ninh cho thế hệ trẻ trong giai đoạn mới; Giáo dục Luật Quốc phòng trong Công an nhân dân; Bồi dưỡng KTQPAN cho chức sắc tôn giáo; Bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức về quốc phòng, quân sự cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí, truyền thông... Thông qua cuộc tọa đàm, nhằm góp phần thống nhất về ý chí và hành động ở các cấp, các ngành, các địa phương và mọi tầng lớp nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018 được nhanh chóng, hiệu quả. 

Tham gia phát biểu trao đổi tại Tọa đàm các tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường trong quân đội đã có những ý kiến hết sức tâm huyết, sâu sắc về việc đưa Luật Quốc phòng năm 2018 vào cuộc sống./.

PV/ cổng TTĐT Hội Nhà báo VN