Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Thứ bảy, ngày 11 tháng 1 năm 2020 | 11:54:16

Chiều 10-1, tại Trụ sở 71 Hàng Trống (Hà Nội), Ban Biên tập, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 nhằm tập trung đánh kết quả hoạt động trong năm 2019 của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nhân Dân và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Báo Nhân Dân tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng đồng chí Thuận Hữu, Tổng Biên tập và các đồng chí: Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập; Phan Huy Thắng, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Thư ký – Biên tập, Báo Nhân Dân.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Báo Nhân Dân có đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng Biên tập: Lê Quốc Khánh, Đinh Như Hoan, Quế Đình Nguyên; các đồng chí trong Ban Biên tập, Đảng ủy, Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân; các đồng chí lãnh đạo các ban, vụ, trung tâm, cơ quan Thường trực; lãnh đạo các công ty in Báo Nhân Dân và 250 đại biểu đại diện cho 766 cán bộ, công chức, viên chức Báo Nhân Dân.

Trong những năm gần đây, nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của đồng chí Tổng Biên tập và các đồng chí trong Ban Biên tập, hoạt động Công đoàn Báo Nhân Dân có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan. Nhằm ghi nhận kết quả đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng đồng chí Tổng Biên tập và hai đồng chí trong Ban Biên tập Báo Nhân Dân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đại biểu dự hội nghị.

Mở đầu hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tặng đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các đồng chí: Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phan Huy Thắng, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Thư ký – Biên tập Báo Nhân Dân.

Hội nghị đã bầu Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm bảy đồng chí, Thư ký hội nghị gồm ba đồng chí; và thông qua chương trình hội nghị.

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Báo Nhân Dân, đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập cho biết, năm 2019, được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương và bạn đọc, Báo Nhân Dân đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên các ấn phẩm, theo đúng tôn chỉ, mục đích; đúng định hướng, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời, chính xác, khách quan mọi mặt đời sống xã hội trong nước và quốc tế.

Hình thức và nội dung các ấn phẩm tiếp tục có nhiều đổi mới; bảo đảm tính thời sự, khách quan. Chú trọng tuyên truyền công tác Xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng. Chủ động đấu tranh quan điểm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các bài có tính sáng tạo, tính phản biện, bài phóng sự điều tra được quan tâm, khuyến khích, với nhiều đề tài mới, đi sâu vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được dư luận đánh giá cao.

Đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên được bổ sung, kiện toàn, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng công tác xuất bản báo in, chương trình truyền hình. Tăng nguồn thu kinh tế báo, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Quản lý hiệu quả tài chính, tài sản, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Nhìn chung, năm 2019 Báo tiếp tục có nhiều đổi mới trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ: về cơ chế tài chính; đầu tư cơ sở vật chất; kiện toàn về tổ chức - cán bộ; nâng cao chất lượng, đồng thời duy trì ổn định số lượng phát hành các ấn phẩm báo in; hiệu quả trong xuất bản, phát hành, quảng cáo; tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần, chế độ phúc lợi cho cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan; thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tuyên truyền trên các ngành, lĩnh vực; tổ chức các chương trình, sự kiện nhằm nâng cao vị thế, ảnh hưởng xã hội của báo.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Báo Nhân Dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế như: Lãnh đạo một số đơn vị còn chưa chủ động trong công tác tham mưu, còn trông chờ sự chỉ đạo của Ban Biên tập; Sự phối hợp giữa các đơn vị đôi khi còn thiếu đồng bộ. Năng suất, hiệu quả công việc ở một số bộ phận và cá nhân chưa cao.

Đồng chí Đinh Như Hoan, Phó Tổng Biên tập nhấn mạnh, năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Do đó, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân cần nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, cần chú trọng thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ được Ban Biên tập đề ra.

Đó là giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích của báo Đảng. Tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình truyền hình Nhân Dân. Gắn việc đổi mới các ấn phẩm với thu hút và đẩy mạnh công tác phát hành, quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo trên Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư và nghị quyết của Đảng ủy Báo Nhân Dân, thông qua những kế hoạch, chương trình công tác cụ thể, thiết thực.

Chú trọng công tác tổ chức - cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đồng thời có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế quản lý tài chính; triệt để thực hành tiết kiệm để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao thu nhập cho cán bộ, phóng viên, nhân viên.

Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên phát động thi đua năm 2020.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Báo Nhân Dân và đại diện các tổ Công đoàn trực thuộc đã cùng thảo luận, tập trung đánh giá các kết quả hoạt động đạt được trong năm 2019, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, đưa ra những giải pháp khắc phục, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động cho năm 2020. Đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã thay mặt Ban Biên tập phát động thi đua năm 2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Biên tập Thuận Hữu ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Nhân Dân trong năm 2019. Đồng chí khẳng định, sự đóng góp của mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên đã tạo nên thành tích chung của Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Thuận Hữu nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện lớn, quan trọng, như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày thành lập Nước, và đặc biệt là công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng…. vì vậy, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Nhân Dân cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Tổng Biên tập Thuận Hữu cũng yêu cầu năm 2020 tập thể Báo Nhân Dân cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục có các giải pháp phát triển kinh tế báo, từ đó bảo đảm nâng cao hơn nữa đời sống cán bộ, công chức, viên chức.

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh trao Chứng nhận khen thưởng "Gương mặt của năm" năm 2019 cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà và đồng chí Huỳnh Minh Tuấn.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Phan Phương Hạnh đã phát biểu về định hướng hoạt động Công đoàn năm 2020; trao Quyết định khen thưởng "Gương mặt của năm" năm 2019 của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Biên tập, Chủ tịch Công đoàn Báo Nhân Dân và đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy và các đoàn thể Báo Nhân Dân. Tổng Biên tập Thuận Hữu đã trao Cờ thi đua cho đại diện sáu đơn vị, trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 31 cá nhân thuộc Báo Nhân Dân.

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị năm 2019.

Tổng Biên tập Thuận Hữu trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 31 cá nhân thuộc Báo Nhân Dân.

Theo: Báo Nhân dân

https://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/42893702-bao-nhan-dan-to-chuc-hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2019.html